علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
 • ین روزا خیلی تنهام ،خیلی داغونم
هست کسی که مثل من دلش
نه برای کسی،
نه برای عشقی،
نه برای جایی...
 • ین روزا خیلی تنهام ،خیلی داغونم
  هست کسی که مثل من دلش
  نه برای کسی،
  نه برای عشقی،
  نه برای جایی...
  نه برای چیزی....
  بلکه دلش برای خودش تنگ شده.....
  برای خود خودش..