$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 6 ماه قبل
 • دل بریده ها

مــــن

شاید بهم بگی

مغرور یا بی احساس

ولی من ...

عادت ندارم ب چیزای عمومی
 • دل بریده ها

  مــــن

  شاید بهم بگی

  مغرور یا بی احساس

  ولی من ...

  عادت ندارم ب چیزای عمومی

  حس خاصی داشته باشم...