$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 6 ماه قبل

دست بردار

دست بکش ..

دست بکش ای دل دیوونه از این عشق بی سر و ته ..

دست بردار از این دنیا ..

دست بردار از این دنیایی که همه فقط به هم پشت میکنن

همه تو چشم هم زل میزنن و با نفرت میگن دوستت دارم ..

خسته ام دلم ..

خسته ..

دست بردار از این ادما ..

ادمایی که هیچ وقت نفهمیدن عشق چیه ..

هیچ وقت نفهمیدن عشق چقدر بزرگ و پرقدرته ..

کاش فقط یه کم از قدرت عشق رو حس میکردن ..

کاش