نسرانه .....

(nasrane )
 • -------- آهای کهنه رفیق کجایییییی ؟؟؟؟؟
تو رو کنارِ پنجره گاهی تجسم میکنم
تو داری لبخند میزنی منم
 • -------- آهای کهنه رفیق کجایییییی ؟؟؟؟؟
  تو رو کنارِ پنجره گاهی تجسم میکنم
  تو داری لبخند میزنی منم تبسم میکنم
  بی خوابم از دلواپسی تو خوابِ راحت میکنی
  داری به دوری از من و این خونه عادت میکنی
  خیره میشم تو چشم تو اما تو رویایِ خودم
  باز با تو صحبت میکنم اینجا تو دنیایِ خودم
  اینجا تو دنیایِ خودم...

  روزای من به انتظار اینجا گره خورده بیا
  دوریِ تو خورشید و از فردایِ من برده بیا
  هر جا که هستم با منی ، هر جا که هستی یادتم
  این سرنوشت ما نبود که ما نمونیم یارِ هم
  که ما نمونیم یارِ هم...

  تو رو کنارِ پنجره بازم تجسم میکنم
  باز غصه هامو پشتِ این دیوونگی گم میکنم
  .
  .
  دلم از رفتنت بدجور گرفته ....
  افســــــــــــــــوس