نسرانه .....

(nasrane )
 • تقدیم به الاغ جونم
 • تقدیم به الاغ جونم

  "ظلمت شب"

  بگذار درین ظلمت غریب شب

  دلت با تنهایی من همقدم شود

  بگذار درین سیاهی شب

  درزیر مهر بی دریغ ماه

  سر بگذارم به روی شانه هایت

  بگذار دل بی تاب من

  زارزار بگرید کنار دل غریبت

  بگذار تکیه کند تن بی جان من

  بر مهربانیت

  بر عشق بی آلایشت

  بگذار تا وقتی دل نوای تپیدن دارد

  لحظه لحظه در کنارت باشد...