من یک عاشورایی هستم-علیخانی

(tanha63 )

من یک عاشورایی هستم-علیخانی

4 سال پیش و 3 ماه قبل [..//نهج البلاغه//..]

حدیث قدسی

« لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم و شوقی الی توبتهم لماتوا شوقاً الی و لتفرقت اوصالهم . »

اگر بندگان من ، که به من پشت کرده اند ، می دانستند که چقدر انتظار آنها را می کشم و مشتاق بازگشت آنان هستم از شوق می مُردند و بند بند بدن آنها از هم جدا می شود .

در جای دیگری خداوند متعال به حضرت عیسی (ع) خطاب می کند :

« یاعیسی ، کم اطیل النظر و احسن الطلب و القوم لایرجعون»

ای عیسی : چقدر بنده ام را طلب کنم و انتظار او را بکشم ، ولی آنها بسوی من نیایند .

وقتی انسان این کلمات را می خواند ، از بد ی و بی معرفتی خود احساس شرم می کند .

در انتظار همه چیز و همه کس در هر دقیقه و ثانیه هستیم ، ولی در انتظار دیدار خالق خود نیستیم . اگر معشوق دنیوی ما ، ما را بخواند برای او با سر دویده و ساعتها انتظار می کشیم ، اگر با ما قهر کند به همه کس متوسل می شویم تا با اوآشتی کنیم امّا چرا خالق خود را فراموش کرده و می کنیم و ناراحت از عدم ارتباط با با او نیستیم و نماز نمی خوانیم جای بسی تاسف دارد . او ما را صدا می کند و ما او را صدا نمی کنیم .