خاتون ندیم

(khatoonnadim40 )

خاتون ندیم

3 سال پیش و 2 ماه قبل
 • چشم هایت به کربــلا فهماند
مـست بودن به قیــل و قـال که نیست ...

ظهــر روز دهــم نشان دادی
مــر
 • چشم هایت به کربــلا فهماند
  مـست بودن به قیــل و قـال که نیست ...

  ظهــر روز دهــم نشان دادی
  مــرد بودن به ســن و سـال که نیست ...

  یل شش ماهــه ای، عجــیب که نیست
  نوه ی حــــیدری، شرف داری ...

  بی جهـت حــرمله ســه شعبـه نخــواست
  با عمــو می پـری، جــگر داری...

  ع ل ی ا ص غ ر...