علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )

علی پاکدل اصفهانی

4 سال پیش و 4 ماه قبل
  • محرم ماه عشق عشق بازیست

الفبای کلاسش راد مردیست

محرم نقته عشق امیدست 

به هرسو میروی نام حسی
  • محرم ماه عشق عشق بازیست

    الفبای کلاسش راد مردیست

    محرم نقته عشق امیدست

    به هرسو میروی نام حسین نست


    دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم در عزاداری ها که شرکت میکنید همه را دعا کنید منم یادتون نرد