مهتاب شبونه !!

(ghandil )
  • مهدی (عج) جان، آلودگی هوا که سهل است.!

 
آلودگی دلهایمان نیز از هشدار گذشته

 
و نفس هایمان ب
  • مهدی (عج) جان، آلودگی هوا که سهل است.!


    آلودگی دلهایمان نیز از هشدار گذشته


    و نفس هایمان به شماره افتاده،


    سالهاست زندگی مان تعطیل رسمی ست


    هوای باریدن نداری مولا..؟