❀MelikA ❀

(Melika )

❀MelikA ❀

4 سال پیش و 2 ماه قبل
 • رمز بسم الله...

گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین. این زن تمام کارهایش را با بسم الل
 • رمز بسم الله...

  گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین. این زن تمام کارهایش را با بسم الله"آغاز می کرد. شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند. روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نکه دارد زن آن را گرفت و با گفتن " بسم الله الرحمن الرحیم" در پارچه ای پیچید و با " بسم الله " آن رادر گوشه ای از خانه پنهان کرد، شوهرش مخفیانه آن طلا را دزدید و به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خجالت زده کند و "بسم الله" را بی ارزش جلوه دهد.

  وی بعد از این کار به مغازه خود رفت. در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد آن مرد ماهی ها را خرید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد.زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود درون شکم یکی از ماهی هاست آن را برداشتو با گفتن "بسم الله" در مکان اول خود گذاشت.شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد. زن مومنه فورا با گفتن "بسم الله" از جای برخاست و کیسه زر را آورد شوهرش خیلی تعجب کرد و سجده شکر الهی را به جا آورد و از جمله مومنین و متقین گردید

  • † ՅԼιχ † ☠ : ﺍﻣــّـا لـــــــــایــــــــــکیــــــــــ و مـــــــحــــبــــــــــوبـــــــــیــــــــــــ : | بـــــــلـــــــایــــــــکـــــ و مـــــــحــــــبـــوبمــ کــــنــــــــ ♤ ⊙ • ⊙ پــــــلـــنـــگــــ پــــــلــــنـــگـــــــ پـــــــلـــــنـــــگـــــ پـــــــلــــنــــگـــــ مــــــــنـــ عــــآشــــــــقـــهـــــ # پـــــلـــــنـــــــــگـــــمــــ : | عـــــــآجیــــ لــدفـــــا گـــــــروهــ اولـ پــــروفـــــــمـــــــــ عـــــــــــــضو شـــــــــــو یـــــــــــا مـــــحــــــبـــــــوبــــــــــ کـــنـــــ مــــــــــــــــــــــــــــر30 | :

   2 سال پیش و 7 ماه قبل

  • Ali.Jharpha 알리 깊이 : ای ول داره این نام قشم الله وای ول داری

   3 سال پیش و 7 ماه قبل