elham khani

(elham74 )
 • زندگی سخت است
اما من از آن سخت ترم !
بعضی روزها فکر میکنم کمی خسته ام.. مثل امروز که حس میکنم آنقد
 • زندگی سخت است
  اما من از آن سخت ترم !
  بعضی روزها فکر میکنم کمی خسته ام.. مثل امروز که حس میکنم آنقدر دارم برای زندگی میجنگم
  که وقتی برای زندگی کردن ندارم...
  به خدا قسم در مسیر زندگی ام بارها و بارها زمین خوردم
  و به همان خدا قسم ، اگر هربار با صورت زمین نمی خوردم
  هرگز نمی آموختم چگونه دوباره روی پا ایستادن را...
  و هرگز نمی شناختم خدایی را
  که اُمید تمام نا اُمیدان است...
  خداجون تنهام نذار...