اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • اگـــر با شخصـــی که
 • اگـــر با شخصـــی که " دوستـــــش داری " روبـــرو شدی ،
  لبخنـــد بزن تا " عشقـــــت " را احساس کنـــد ...

  اگـــر با " دشمنــــــت " روبرو شـــدی ،
  لبخنـــد بزن تا " قدرتــــــت " را احساس کنـــد ...

  اگـــر با شخصـــی که زمانی " ترکِــــــت " کرده بود ،روبـــرو شدی ،
  لبخنـــد بزن تا احســـاس " پشیمانـــــی " کند ...

  اگر با " غریبـــــه ای " روبرو شـــدی ،
  لبخنـــد بزن تا با " لبخنـــــد " پاسخـــت را دهد ...

  • Sahar 1300 : محبوب شدی اشک چشم دوس داشتی محبوب کن

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل