اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • گاهی گــذشــت میکنم ،

گاهی گـذر ....

و کاش ،

بدانی فرق این دو را . . . !!!

عشـــــق یعنی
 • گاهی گــذشــت میکنم ،

  گاهی گـذر ....

  و کاش ،

  بدانی فرق این دو را . . . !!!

  عشـــــق یعنی...
  حتــــی از راه دور هم
  وقتی بهت فکـــــــر میکنم ..
  دلــــــــم قرص میشه که هســـــــتی
  آروم میشم ..