اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
  • مـــن از تمامـــ آسمـــان یڪ بــــاران را میخواهمـــــ ...
و از تمــــامــ زمیــن یڪ خیابان را ...
  • مـــن از تمامـــ آسمـــان یڪ بــــاران را میخواهمـــــ ...
    و از تمــــامــ زمیــن یڪ خیابان را ...
    و از تمــ ــامــ تـــ ــو یڪ دستـــــ ڪه قُفــــل شده در دستـــِ مــن