اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • یـه وقـتهـایـی دلـتـــ مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی کـسـى کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــ
 • یـه وقـتهـایـی دلـتـــ مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی کـسـى کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــوش !
  بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی ،کـه مـبـادا دسـت احـــدالـنـــاسـی بـهـش بـرسـه . . . !
  و یــه جــایــی دلــتـــ مـى خـــواد دسـتــشو بــکـشـی . . .
  نـــگـهش داری . . .
  صــورتــش رو مــیـون دســتـاتــ مــحکـم بــگـیـری
  بــگـی : بــبـیـن . . . !
  مـن دوستـتــ ♥ دارم