اشک چشم@@رزیـتــا@@

(abshar365 )
 • زن نیستـــــــم اگــــر زنانـــــه پای عشقـــــم نیستـــــم ...


مــــن از قبیلــــه زلیخــــا آ
 • زن نیستـــــــم اگــــر زنانـــــه پای عشقـــــم نیستـــــم ...


  مــــن از قبیلــــه زلیخــــا آمده ام ..

  .
  آنقــــدر عشقـــت را جـــــــار میزنـــــم تـــا خــــدا برایم کــف بزنـــــد ...

  فرقــــی نمیکنـــــد فرشتــــه باشـــی یـــا آدم ... یـــوسف باشــــی یا سلیمـــــان ...


  قالیچــــــه دلِ مــــــن بــدون اســـــمِ رمـــــزِ نـــامِ " تـــــو " پـــرواز نمیکنــــــد ...


  زنـــــانه پـــای این عشـــق می ایستـــــــــم ...