°•.❤.•°اسمــــا °•.❤.•°

(asmaasma )

°•.❤.•°اسمــــا °•.❤.•°

3 سال پیش و 11 ماه قبل [بازنشر از *** ℳїИα ***]
 • معلوم نیست،چه مرگمان شده....!! 
که نه عین آدم عاشق می شویم...ونه عین آدم بیخیال می شویم!!!
دلمان ب
 • معلوم نیست،چه مرگمان شده....!!
  که نه عین آدم عاشق می شویم...ونه عین آدم بیخیال می شویم!!!
  دلمان بعضی وقتها برای یک نفر،یک ذره می شود...ولی گاهی همان یک نفر را،یک هفته هم نبینیم چیزی نمی شود!!
  بعضی وقتها لبخند یک نفربرایمان، یک دنیا آرامش می دهد...وگاهی از ته دل خندیدن های آن یک نفر،حالمان رابهم میزند!!!
  آنقدر ذره ذره عاشقی کرده ایم وهر آدم جدیدی را به حریم خودمان ،راه داده ایم...که بلد نیستیم عاشق ثابت باشیم!!!
  بلدنیستیم دلتنگ ونگران یک نفر،باشیم...!! خودمان را تمام زمان ها وتمام مکان ها، درکنار همان یک نفر تصور کنیم.....
  همیشه همیشه همیشه،حرف های قشنگی برایش داشته باشیم...ماآنقدر خرد،عاشقی کرده ایم وعشق‌های ریز ریز ،داشته ایم که کلان عاشقی کردن رایادمان رفته....
  وحالاهر چقدر زور می زنیم نمی شود ....که بشود.!!!
  نمی شود که یارو همانی باشد که می خواهیم...نمی شود که این رابا بقیه ،مقایسه نکنیم..!!!