mahsa_ tak

(masi_tak )
 • تحریر از elena69 

زمین نلرز...
اینجا ایرانه...!!!!

اینجا بدن دختران هر روز با دیدن گشت ارشاد
 • تحریر از elena69

  زمین نلرز...
  اینجا ایرانه...!!!!

  اینجا بدن دختران هر روز با دیدن گشت ارشاد میلرزه...

  اینجا دل مردی که عشقشو بخاطر بخاطر ماشین اون جوون از دست داده میلرزه

  اینجا پسری تحصیل کرده از فکر بیکاری شبو با لرز صبح میکنه

  اینجا عرق شرم روی پیشونی پدر میلرزه
  وقتی بچه ش در جلوی مغازه ای او رو صدا میزنه...

  اینجا همه وجود مادر میلرزه وقتی که
  فرزندش تا نیمه های شب بیرون از خونه ست...

  اینجا دست مهربون ترین بنده ها از فشار میلرزه

  گاه فراموش میشه که مردم این وطن سالهاست که به خود میلرزن

  تو دیگه کوتاه بیا!!!
  راستی تو چرا میلرزی زمین؟؟؟
  لرزش تو از خشمه یا ترس؟؟؟
  شاید از اینهمه ظلم به مردم وطنم خشمگینی...
  و یا شاید از آینده هولناک این ملت از ترس میلرزی...

  خدایاااا...!!!آرومتر...
  نیازی به زمین لرزه نیست. . .
  کاخ آرزوهای این ملت به تلنگری هم فرو میریخت...