یگانه (معتاد هم میهن)

(yegane17 )

یگانه (معتاد هم میهن)

3 سال پیش و 5 ماه قبل
 • سلام دوستان عزیزم
 • سلام دوستان عزیزم

  • آش آشخور : من دلم میخواهد ‎باتو به سرزمین احساسم سفرکنم‎برایت عاشقانه بسرایم وتو ‎مست ازاین عشق ‎خیره به چشمانم ‎دستانم را بگیری‎و بابوسه ای ‎شعری تازه برلبانم بسرایی‎من دلم میخواهد ‎من باشم و توباشی و عشق ‎ودیگرهیچروح الله یوسفی رامندی09383171534

   3 سال پیش, 1 ماه

  • alfred a.h : محبوبی بانو

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • fatemeh ... : سلام خانومی روزت مبارک باشههههههههههه امیدوارم به همه ارزوهای قشنگت برسیییییییی

   3 سال پیش و 5 ماه قبل

  • : ___________ سلآم معتاد

   3 سال پیش و 5 ماه قبل