بهزاد ..........

(ddmmnn )
  • در جواب ali Hashemi( که این نه اسمته نه فامیلت) در مورد توسل کردن .اگر عاشیه رو قبول داری
توسل عایش
  • در جواب ali Hashemi( که این نه اسمته نه فامیلت) در مورد توسل کردن .اگر عاشیه رو قبول داری
    توسل عایشه به قبر پیامبر ( از کتب اهل تسنن )
    این مطلب در کتاب سنن دارمی - چاپ دار المغنی - جلد ۱ - باب ۱۵ ما اکرم الله تعالی نبیه صلی الله علیه و آله بعد موته - صفحه ۲۲۷ و حدیث ۹۳ موجود می باشد.

    تصاویر زیر مجلد کتاب و صفحه ۲۲۷ و حدیث ۹۳ کتاب سنن دارمی می باشد.


    ترجمه حدیث : اوس بن عبد الله مي‌گويد : مردم مدينه دچار قحطي شديدي شدند؛ پس به عائشه شكايت كردند، عائشه گفت: به قبر رسول خدا (ص) رو بياوريد، و پنجره‌هايي از آن به سوي آسمان بگشاييد؛ به طوري كه بين قبر آن حضرت و آسمان سقفي نباشد. راوي گويد: مردم همين كار را انجام دادند ؛ پس باران فراواني باريد؛ تا جايي كه گياهان روييد و شترها آن قدر چاق شدند كه از شدت چربي ترك برداشتند، به حدي كه آن سال را سال تركيدن ناميدند .