پدیده شهر بهشت

(hotel118mosafer )

پدیده شهر بهشت

3 سال پیش و 2 ماه قبل
  • همیشه افرادی هستن که دنبال ماجراجویی و کارهای خطرناک هستند . این افراد از پرتاب شدن ، سر خوردن ، ارت
  • همیشه افرادی هستن که دنبال ماجراجویی و کارهای خطرناک هستند . این افراد از پرتاب شدن ، سر خوردن ، ارتفاع و ... هراسی ندارند و این خود یک نوع تفریح برایشان است . سرو غذا که در شبانه روز به طور میانگین سه بار انجام میشود یکی از کارهای روزانه است که هر روز تکرار شده و انجام میشود .

    اما همین افراد پر هیجان ، شاید دوست داشته باشند غذای خود را در اعماق دریاها ، در منطقه ای صعب العبور و یا در اوج آسمان میل کنند . برای این افراد هم در دنیا رستوران هایی خاص وجود دارد تا این رویاها به واقعیت کشیده شود .
    ادامه در [لینک]