mahnaz hosein pour

(mahnaz1988 )

mahnaz hosein pour

3 سال پیش و 3 ماه قبل
  • انتشار کتاب دانشنامه تاریخ جهان برای نوجوانان
کتاب «دانشنامه تاریخ جهان برای نوجوانان» اثر مشترک آن
  • انتشار کتاب دانشنامه تاریخ جهان برای نوجوانان
    کتاب «دانشنامه تاریخ جهان برای نوجوانان» اثر مشترک آنیتا گنری، هیزل مری مارتل و برایان ویلیامز با ترجمه نادر میرسعیدی به تازگی توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی کتابفروشی ها شده است. [لینک]