بهزاد ..........

(ddmmnn )

دیدار نخست پوتین با امام خامنه‌ای و مشاهده‌ی اقتدار ساده‌زیستانه‌ی ولی امر مسلمانان برای او به قدری شکفت و شیفته‌کننده بود که پس از بازگشت به کشورش و در سخنانی بی‌سابقه بگوید «مسیح را در ایران دیدم.»