Raha ....

(hani74 )
  • الان نــــــــه .... هنـــــــــوز زوده 
هیــــــــــــــس صبــــــــــــــــــــــر کن
فعلا دورتـ
  • الان نــــــــه .... هنـــــــــوز زوده
    هیــــــــــــــس صبــــــــــــــــــــــر کن
    فعلا دورتـــــــــــــ خیـــــــــــــــــلی شلوغـــــه
    تنـــــــــــــــــهات که گذاشتن
    باهات خیــــــــــــــــــــلی حرف دارم