علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
  • از عذاب بی تو بودن،در سکوت خود خرابم

دوری از صورت ماهت،هر نفس میده عذابم

خاطرات با تو بودن شب
  • از عذاب بی تو بودن،در سکوت خود خرابم

    دوری از صورت ماهت،هر نفس میده عذابم

    خاطرات با تو بودن شب و روز میاد بخوابم

    اینه آخرین کلامم ،بخدا بی تو خرابم