علی پاکدل اصفهانی

(ali222 )
  • اگه دوس داری بهش نگاه کنی چون خوشگله نگاه کن،میل خودته اما به شرطی

 

 

که این رو هم بدونی ک
  • اگه دوس داری بهش نگاه کنی چون خوشگله نگاه کن،میل خودته اما به شرطی

    که این رو هم بدونی که عاقبت اینجا خواهی بود اگه میتونی تحمل کنی نگاهش

    کن. واقعا میتونی تحمل کنی؟؟؟؟؟؟!!