فهیــــمه(خوشگل ترین دختر کره)

(baran6750 )

فهیــــمه(خوشگل ترین دختر کره)

1 سال و 12 ماه قبل
  • خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم
همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانـ
  • خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم
    همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !
    ولــــــــــــــــی ;
    آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت…..
    مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ….!!