لیلا leiloon

(leiloon )
 • محبوب من
از دوست داشتنم می ترسد..
از داشتنم می ترسد..
از نداشتنم هم می ترسد…
با اینهمه اما..
مب
 • محبوب من
  از دوست داشتنم می ترسد..
  از داشتنم می ترسد..
  از نداشتنم هم می ترسد…
  با اینهمه اما..
  مبادا گمان کنید مَردِ شجاعی نیست…
  وطنش بودم اگر
  به خاطر من می جنگید…
  و مادرش اگر
  به خاطرم
  جان …
  من اما
  هیچ کسش نیستم…
  من
  هیچکسش هستم..!