باران پاییزی

(prances )

باران پاییزی

2 ماه پیش و 4 هفته قبل
 • تمامه من برای تو تویی که جانه من شدی ز عشقه تو چه بیقرارم
نترس از این وابستگی از عادتو دلبستگی که ب
 • تمامه من برای تو تویی که جانه من شدی ز عشقه تو چه بیقرارم
  نترس از این وابستگی از عادتو دلبستگی که بی تو من نفس ندارم

  مرا نگاه کن ببین ای تو ای خوب من از تو من عاشق شدم

  تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی آتش به جانمان زنی به قلبه خود جفا کنی
  دیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی دریا به دریا با توام باید که درگیرم کنی

  دریا به دریا با توام , دریا به دریا با توام

  عطر نفسهای تو خواب چشمان تو آن همه حرفهای تو عهد و پیمان تو
  مرا نگاه کن ببین ای تو ای خوب من از تو من عاشق شدم ای تو محبوب من , دریا به دریا با توام

  تویی که جانِ من شدی ز عشقِ تو چه بی قرارم

  تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی آتش به جانمان زنی به قلبه خود جفا کنی
  دیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی دریا به دریا با توام باید که درگیرم کنی

  دریا به دریا با توام , دریا به دریا با توام
  #آهنگ فرزاد فرخ دیوانگی

  ادامه... دوستان
  • حسین بی پروا
  • مردحسابی (مشاور)
  • علی حسینی
  • امید رمضانی
  • Red Tornadoes
  482 هواداران
  بازدیدکنندگان