صَحَرنآز◔◔

(princess-e-majazi )

صَحَرنآز◔◔

1 هفته و 2 روز قبل
 • "دلـᓄ برایت تنگ شده " هاے ایטּ روزها، با هـᓄـه ے دلتنگے هاے دهه ے شصتے و هـᓅـتادے ᓅـرᓆ دارد، ایטּ روزها دلتنگے آدᓄـها پنهاטּ شده اند پشت تـᓄـاـᓄ عڪـωـهاے پروᓅـایلشان، ایטּ روزها جنـω دعاها هـᓄ عوض شده،ڪاش انلایטּ باشدهایت زیاد ᓄـیشود... و به برڪت ایטּ ᓅـضاے ᓄـجازی، چشـᓄـهایت ڪـᓄ ωـوتر...ایטּ روزها زᓄـاטּ تو را پیر نـᓄـیڪند، ᓘـیال آدᓄـهایے ڪه باید باشند و نیـωـتند پیرت ᓄـیڪند.!
  ┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

  صَحَرنآز◔◔

  1 هفته و 5 روز قبل
 • ‌‌‌‌‌‌

بدون بهانہ 
ڪہ نمیشود ڪارے ڪرد 
بے دلیل ڪہ اتفاقے نمے افتد...
فڪرش را بڪن! 
همین خندید
 • ‌‌‌‌‌‌

  بدون بهانہ
  ڪہ نمیشود ڪارے ڪرد
  بے دلیل ڪہ اتفاقے نمے افتد...
  فڪرش را بڪن!
  همین خندیدن سادہ
  همین گریہ ڪردن
  خوابیدن و بیدار شدن
  شاد بودن و غمگین بودن...
  تمام اینها بهانہ مے خواهد
  و واے بہ حالت، اگر دلیل تمام اتفاق هایت بشود یڪ نفر دیگر...
  اگر یڪ روز بہ خودت آمدے و دیدے
  نہ مے توانے بخندے
  نہ میتوانے اشڪ بریزے...
  نہ دوست دارے بیدار باشے
  ونہ دوست دارے بخوابے...
  نہ چیزے شادت مے ڪند
  و نہ از چیزے غمگین مے شوے …
  اگر یڪدفعہ دیدے
  با نبودنش تمامت ڪردہ است
  تعجب نڪن!
  آدمها همین اند...
  خطرناڪند
  بعضے هایشان رفتن بلدند...
  پس از همان اول
  دلیل زندگیت را
  با احتیاط انتخاب ڪن...!
  ┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

  صَحَرنآز◔◔

  4 ماه پیش, 1 هفته
 • ما آدمها اـωـتاد ᓗـر؋ زدنیم؛ 
 دوωـتش نداشته باش، 
 دلتنگش نباش، 
 اینـᓆـدر در برابرش ضعیـ؋ نباش،
 • ما آدمها اـωـتاد ᓗـر؋ زدنیم؛
  دوωـتش نداشته باش،
  دلتنگش نباش،
  اینـᓆـدر در برابرش ضعیـ؋ نباش،
  به عڪـωـش آنجور نگاه نڪن،
  جاۓ ᓘـالیش را پر ڪن...
  به عمل ڪردنِ ᓘـودمان ڪه میرωـد؛
  با دلتنگۓ و بغض به عڪـωـش زل میزنیم و تند تند زیر لب ᓗـرو؋ـۓ شبیه ᓗـرو؋ دوωـتت دارم میچینیم ڪنارِ ﮩـم...
  از جاۓ ᓘـالۓ اۓ ڪه پر نشده و نمیشود با یڪ عڪـω ωـه در چهار ڪه زل زده توۓ چشم ﮩـایمان ᓗـر؋ میزنیم
  و ᓆـول میدهیم اینبار ᓗـر؋ ᓗـر؋ـِ ﮩـمان آدمِ توۓ عڪـω باشد،
  به شرطۓ ڪه راه ر؋ـته را برگردد
  به شرطۓ ڪه یڪ روز دیگر طعم دنیایِ بۓ عطر تنش و ﮩـرمِ نـ؋ــω ﮩـایش را به ما نچشاند...
  ما آدمها اصولا ᓘـوب ᓗـر؋ میزنیم،
  ولۓ پایِ عملمان بدجور میلنگد
  ┄┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

  ادامه... دوستان
  • ...Barane:) ...
  • zahra #
  • Mohsen MRI
  • [● Hαjιтoɴ ●]
  • - ѕαɥαя ѕτʏłєѕ
  • ^___^ .
  • ایسودا :)
  • فـــَرزآنِهـــ ☠
  • ✘↬نـــیـــآز⇜ `
  • آیسان پناهی
  • نـــآمـرئـــــی ●_●
  • ✿ғαεzəĦ✿ ـ
  • دخترى از قلب آسمون
  • min ho lee
  • mahsa. ...
  • Dcn .
  2488 هواداران
  بازدیدکنندگان