یه عوضی روانی...

(pssarak-tanha1396 )

یه عوضی روانی...

6 ماه پیش و 2 هفته قبل [پست ثابت] [ماشین لوکس]
 • هه...

  یع بابای گف...
  « بخند نذاربفهمن داغونی...»
  مع تو رفاقام بع دلقک معروفم...
  تو ام داغون کن عزیزم مهم نی...
  همچی بع ت...خممع...
  (khoob)

  • ava3

  یه عوضی روانی...

  5 روز پیش و 23 ساعت قبل [ماشین لوکس]

  سه اصل مهم زندگی...

  1.آدم باش...
  زندگی دیگران به من ربطی ندارع...
  2.اگه میتونم کاری کنم برای زندگی خودم کنم...
  3.گرگ باش...
  قبل از این کع از زندگیش حذفت کنع زودتر از زندگیش محو شو...
  قبل از اینکه آبروت برع از زندگیش برو...

  هه

  یارو جوری تهدید میکنع...
  میگع...:
  اگع 160 هزار تومن بدهی تو رو نمیدادم ما بقی بدهیامو پرداخت میکردم...
  باشو عمو 160 طلب منم واسع تو...
  کل بدهیش 5000000 تومن...
  200 میدم ببینم با 160 تومن چجوری میخوای کل بدهیتو پرداخت کنی کاپرفیلد...
  زززززززززززززززززارت...

  ادامه... دوستان
  • علی حسینی
  • زینب دهقان
  • شفیق الله صدیقی
  • علی دلربا
  • hiwebex hiwebex
  • Sa Eed
  • ĐØĶĤÎ ŁÂŜĤ :):
  • ناصر غلامی هوجقان
  • yosef saberi
  • عشقه زندگی
  • آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی
  • تخلص گلی محمودی
  • عادل رنجکش
  • سعید سعادت کرمانشاهی
  • ایلحان ....
  • hosseini. sir.ali
  1579 هواداران
  بازدیدکنندگان