پابلیشر ‫هم میهن

(publisher )

پابلیشر ‫هم میهن

8 ماه پیش

تو تلگرام خوندم
( فرشته ها از سعید طوسی شکایت میکنن و خدا میگه چی شده؟ میگن پروردگار عادل، سعید طوسی وقتی نمازش تمام شد ما رو شونه های نشستیم به ما گفت بایید قران یادتون بدم اما ...)

پابلیشر ‫هم میهن

1 سال و 4 ماه قبل
 • رضا صادقی میخونه: «وایسا دنیا من میخوام پیاده شم این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد.»
(چرا انسان ن
 • رضا صادقی میخونه: «وایسا دنیا من میخوام پیاده شم این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد.»
  (چرا انسان نباید خودکشی کند؟.
  وقتی مرگ رهایی از زندان جسم .
  و رسیدن به آزادی است ...)

  • استخوان در گلو ... : ضمنا این دنیا معراج مومنه تو می تونی دست خیلی ها را بگیری تو می دونی با کشتن خودت خیلی ها را بدبخت می کنی خانواده ات رو ناراحت می کنی می تونی تو دنیا دست خیلی ها را بگیری زندگی قهرمانه بهتر از خودکشیه

   1 ماه

  • استخوان در گلو ... : چون خودت داری خودت را می کشی وخدا این را نمی خواد هر موقع خدا بخواد این کار را ذانجام می ده تو داری چیزی که خدا نمی خواد انجام می دی

   1 ماه

  • محمد 20 : بیاچت

   1 ماه, 1 هفته

  پابلیشر ‫هم میهن

  1 سال و 5 ماه قبل

  در کشور ما تندروها تا توانسته اند کادر و قاب تاریخ را کوچک کرده اند و همیشه درهایی را بسته اند .

  آقای مجری: فامیل دور، واسه چی دَرُ باز گذاشتی؟

  فامیل دور: واسه بهار.
  از در بسته دزد رد می‌شه ولی از در باز رد نمی‌شه.
  وقتی یه دَرُ باز بذاری که دزد نمیاد توش. فکر می‌کنه یکی هست
  که دَرُ باز گذاشتی دیگه. ولی وقتی در بسته باشه، فکر می‌کنه
  کسی نیست ُ یه عالمه چیز خوب اون ‌تو هست ُ می‌ره سراغ‌شون دیگه.
  در باز ُ کسی نمی‌زنه. ولی در بسته رو همه می‌زنند.
  خود شما به خاطر اینکه بدونی توی این پسته دربسته چیه، می‌شکنیدش.
  شکسته می‌شه اون در. دل آدم هم مثل همین پسته می‌مونه.
  یه سری از دل‌ها درشون بازه. می‌فهمی تو دلش چیه.
  ولی یه سری از دل‌ها هست که درش بسته ‌اس.
  این‌قدر بسته نگهش می‌دارند که بالاخره یه روز مجبور می‌شند بشکنند و همه‌چی خراب می‌شه.

  آقای مجری: در ِدلِ آدم چه‌جوری باز می‌شه؟
  فامیل دور: درِ دلِ آدم با دردِ دله که باز می‌شه

  پابلیشر ‫هم میهن

  1 سال و 5 ماه قبل
 • انسان ها عشق را در چشمان یکدیگر می بینند،
عاشقی که نتواند به چشمان عشقش نگاه کند،
آن عشق نیست، هوس
 • انسان ها عشق را در چشمان یکدیگر می بینند،
  عاشقی که نتواند به چشمان عشقش نگاه کند،
  آن عشق نیست، هوس است و قابل تعویض.
  عواطف و احساسات آدمی، عشق را پدید می آورند
  و روابط جسمانی میتواند هیچ ارتباطی با عشق نداشته باشند.
  عشقم ماه تابان من است که همچون مروارید میدرخشد،
  نه من خورشید و ستارگان کهکشان را نمیخواهم...

  ادامه... دوستان
  • احمد دي جي
  • fatima fateh
  • شقایق بهاری
  • علیرضا قربانی
  • ارین ایرانی
  • omid akbari
  • mohamad ...
  • Soltan HamMihan
  • آرش فردوس
  • ♚behnam ♚ .
  • Sina H_H
  • david lovely
  • rza amani
  • كتي جلايي
  • pasha alvi
  • قاسم ابراهیمی
  153 هواداران
  بازدیدکنندگان