حبیب اله بیاتی

(rahgozr )

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 6 ماه قبل

ندانم کنون با که سودا کنم
کجا جوشم و از چه پروا کنم
نه یاری که راه مروت روم
نه خصمی که با وی مدارا کنم
نه عشقی که دل را به دریا زنم
نه شوری که رو سوی صحرا کنم
نه برقم که آتش زنم خرمنی
نه ابرم که با گریه غوغا کنم
بسی قصه از من بماند بجای
اگر دفتر سینه را وا کنم
چنان ماندم از بزم هستی جدا
که از دور باید تماشا کنم
قیامت اگر کرد روزی قیام
من از عمر یکباره حاشا کنم
خدایا به عالم تو راضی مباش
کزین بیشتر من خدایا کنم
.
پسندیده اند :

2 هفته پیش و 3 روز قبل - حذف - گزارش - 3 قلب ♥ ویرایش - بازنشر - لینک ثابت - ارسال نظر (0) حبیب اله بیاتی
حاشا

ندانم کنون با که سودا کنم
کجا جوشم و از چه پروا کنم
نه یاری که راه مروت روم
نه خصمی که با وی مدارا کنم
نه عشقی که دل را به دریا زنم
نه شوری که رو سوی صحرا کنم
نه برقم که آتش زنم خرمنی
نه ابرم که با گریه غوغا کنم
بسی قصه از من بماند بجای
اگر دفتر سینه را وا کنم
چنان ماندم از بزم هستی جدا
که از دور باید تماشا کنم
قیامت اگر کرد روزی قیام
من از عمر یکباره حاشا کنم
خدایا به عالم تو راضی مباش
کزین بیشتر من خدایا کنم
.

  • arian karami : سلام هنگامی که پست هایت رو در گروه حرف های خودمونی میگذاری یک نسخه ان در پروفایلت ذخیره و نسخه دیگر ان در گروه حرف های خودمونی می ماند پس هیچ تفاوتی با گذاشتن پست در پروفایلت ندارد وفقط هنگامی که در گروه حرف های خودمونی

    4 سال پیش و 6 ماه قبل

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

حاشا

ندانم کنون با که سودا کنم
کجا جوشم و از چه پروا کنم
نه یاری که راه مروت روم
نه خصمی که با وی مدارا کنم
نه عشقی که دل را به دریا زنم
نه شوری که رو سوی صحرا کنم
نه برقم که آتش زنم خرمنی
نه ابرم که با گریه غوغا کنم
بسی قصه از من بماند بجای
اگر دفتر سینه را وا کنم
چنان ماندم از بزم هستی جدا
که از دور باید تماشا کنم
قیامت اگر کرد روزی قیام
من از عمر یکباره حاشا کنم
خدایا به عالم تو راضی مباش
کزین بیشتر من خدایا کنم
.

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

حاشا

ندانم کنون با که سودا کنم
کجا جوشم و از چه پروا کنم
نه یاری که راه مروت روم
نه خصمی که با وی مدارا کنم
نه عشقی که دل را به دریا زنم
نه شوری که رو سوی صحرا کنم
نه برقم که آتش زنم خرمنی
نه ابرم که با گریه غوغا کنم
بسی قصه از من بماند بجای
اگر دفتر سینه را وا کنم
چنان ماندم از بزم هستی جدا
که از دور باید تماشا کنم
قیامت اگر کرد روزی قیام
من از عمر یکباره حاشا کنم
خدایا به عالم تو راضی مباش
کزین بیشتر من خدایا کنم
.

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

پدر همیشه بدهکار

پدر یعنی همیشه بدهکار
برای پول دار شدن باید یا پدرت در بیاد
برای پول دارشدن باید پدر یکی را در بیاری
برای پول دار شدن باید پدرت پول دار باشه
ولی پدر همیشه بدهکار است
و من دست تمامی پدران زحمتکش را می بوسم وسر تعظیم فرود می آورم و با تمام وجودم می گویم پدرخسته نباشید
.

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

دلی به دست آر

می توان به ساذگی روی برگهای خزان زده پائیز هزار رنگ راه رفت اگر زیاد ادعا داری گیاهی برویان اگر بسیار ادعای فهمیدن و دوست داشتن سرت میشه دلی را به دست آر تا در تمام گفته هات جاری شوم
.

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

اگر شب نبود

اگر شب نبود کسی به ماهیت نور پی نمی برد و نور هم یک چیز عادی بود مثل تمام چیزها
مثل دروغ در مقابل راستی
مثل حرف زدن الکی
مثل عمل نکردن
مثل خود شیفتگی
مثل سرکار گذاشتن دیگران
و وقتی به خودمان می رسد ما خود را مبری از همه بدیها می دانیم و به یک جواب ساده ولی راست حقیقی دیگران هزاران بهانه ودلیل می آوریم
و چه ساده می گوئیم که تو یک آدم بی ادبی هستی چون من مثل من نبودی
و چه ساده می گوئیم برو پی کارت

حبیب اله بیاتی

4 سال پیش و 7 ماه قبل

مرد از راه می رسه
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺱ
ﺯﻥ :ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟
ﻣﺮﺩ :ﻫﯿﭽﯽ ) ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻧﺶ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺷﻪ ﻭ
ﺑﺮﻩ ﭘﯽ ﮐﺎﺭﺵ (
ﺯﻥ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ : ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﺖ ﻫﺴﺖ. ﺑﮕﻮ !
ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻪ ....
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ
ﺯﻥ ﺍﻣﺎ...........

دوست داشتی ادمه شو خودت کامل کن

ادامه... دوستان
  • ابوالفضل دهبانی
  • arian karami
  • سینا پیروتی
  • اشک چشم@@رزیـتــا@@
  • امیر قاسمی
8 هواداران
بازدیدکنندگان