✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

(reyhan1992 )

✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

2 سال پیش و 6 ماه قبل
 • ♪ ♫ ♩ دِلنـــوشتـه ای بَــرای ✿َ هــــم میهــــــــــ❤ـــَن هایَــم  ✿ 
روزهـــــــــــــا،ماه ه
 • ♪ ♫ ♩ دِلنـــوشتـه ای بَــرای ✿َ هــــم میهــــــــــ❤ـــَن هایَــم ✿
  روزهـــــــــــــا،ماه هــا واندکــ سالیانی ستــ کِ می گذَرد وَاز میهمــانی مَن دَر هَم میــهن گذشـــته استــــ
  می گــــویـــم گذشــــــــــته اســـــــــــتـــ از میهـــمانـــی ام زیــرا مـــــــدتهاستـــ بــِ مــــــــــیزبانــی نــــــشــســته ام
  بَـــــرای خـــــــــودَم صاحبــــــــ اتــــاقـــی هَـــســـــــتم صاحبـــــــــ خانــــــــــــه ای کِـــــ دوســــــــــتش مــــــــــی دارم
  هَــــــمسایگــانی دارَم کِ بــِ حـــــسن بــــــــودَن میـــشناســَمشان وَ دوســـــــتانی کِــ برایَم عادتی هَــســــتند
  از مــــهربانی و بـــــــــاوَری هَـــــستنــــد از مَــــــجازی کــــِ می تَــوانَــــــــــد واقـــعیَتی مَــلمــــــوس بــــاشَــــددَر
  ناشناختگی هایــــمان بَرای دوســـــتانَم می نویــسَم کِ دوستشــان می دارَم*دوستــانی کــِ در قـــابـــــ
  عَکس خیالَــم مانــــدگـــآرند وَ برایــَــــم ارزشمَنــــدخُــرسند از بـــودن خویشــَم وَ شادمــان از حـــــضورتـــان
  شـــــــــــاد از خَنـــــده هایتان وَدلتنگــــ از اندوهـــتــان دوستـــآنی دارَم کـــــِ پرچـــم هایــشــــــان در قلـــــــبَم
  هَمیشه بَـر افراشـــته استــــ ونگــــــــــــآه مه آلودشــآن بَرایــم ارمــغان مهربــانی .برایــــــــتان بلنــد بَختـــــی
  آرزومنـــــــدم ک بَرفــرازش نَســـــیــم خـــــوش خوشبـــــختــی وَزیــدن دارد ونـــــــــــــگاه پروردگــارَم را بـــــِ
  مهربـــانی برایتـــآن دَر آرزویــــــــــَم ...
  ✎ ریــــــــــــــحاטּ 22 تیـــــــــــــرماه ッ 1394
  [ادامه...]

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : داشتــــــــــــــــــــ تعجبــــــــــــــ لابـــــد+_+

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • ĦąɱɨĐ Ʀєẑᾀ ☺☺ : خخخخخخ...چه تعجبی بر ما داشتی^_@ تو را چه شده؟؟؟؟-_- خل شده ای؟؟؟

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : مگه پسرخالت سشواره (tajob) یا حوصلت قبلمس لبریزشه (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob) (tajob)

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

 • ♚
دلنوشتــه ای از مَــــــــــن بَـــــــــرای خویشـــــتــَـنم ـــــــــــــــــــــــــــღـــــــ

 • دلنوشتــه ای از مَــــــــــن بَـــــــــرای خویشـــــتــَـنم ـــــــــــــــــــــــــــღــــــــــــــــــــــ ریحـــــــــــانم خـــــــــلقتتــــ مُبــــــــارکــــ
  سالهاگذشتـــ سالها از زمانــی کــِ بآ جسمـی کوچکــــ و روحــی کـــــــــودکــانه پابر زمیـــن گذاردی وبهانــه ای شُد این روز تا کمی با تو خلوتـــ کنم .ریحانــم پــــــــس از امــروز باردیگــر سال دیــــگــر بــــــــــــــزرگــ می شوی بسان درختـــی ک در گــذار روزگــآر کهن تــر می شـــــــــود،ودرختــ تر.وتو نیــزکهـــــــن ترشو انســـــان تر شو عمیــق تر شو ومـــــــــــــهــربان تــر.امـــــــــــروزرا بار دیــــگــر بهانه ای قرار ده تا دستهایتـــ را بگشائی و آغوش واکنــی و زندگــی را مهربــانانه درآغوش کشی.زادروزتــ را فـــــــــرصتــی غنیمتــ شمـــــــآر برای تجـــــلی آنچه کــِ شایسته ی توستـــ. و روا دار هر آنچـــه کـــِ لایق توستـــ بر تــو.ریحـآنم زندگی همــآن کادوی قشـنـگــ روز اولیستــ ک پروردگارتـــ بــِ تو هدیه کرد.ســـــــــالها از آن روز می گذرد وتــو آموختــه ای کــِ چگونـــه زنــدگی کنـــی آموختــه ای کــِ چطور هرروز نفسهایتـــ را عمیق تـر بکشی و دنیایتـــ را عمیــق تر ببینی.ریحانــم در ژرفنای بودنت رازی نهفتــه استـــ چونــآن رازی نهفتــه در هستـی.در جستجوی خویـش باش.دنـــــیایتـــ را بشناس و بودنتـــ را قدر بگــذار.بگــــــــــــــذار روزی کــِ دیده بر هم فرومینهــی پشتـــ پلکـــ بســـته اتــــ جهانی باشــد کــِ تورا بــِ شایستگـــی شنــــــــاختــه و توآن را ب شایستــگی شناخته ای ______ لبــــخندهـای کودکی اتــ را بــــــرایتــ آرزو می کــــنم.
  ♫ریحــانم بودنتـــ مبارکــ♫ 29 دی ماه 1394
  [ادامه...]

  • مبین مبین : یه ماهی دارم دیر میگم ولی تولدتون مبارک..

   1 سال و 11 ماه قبل

  • ئــــــــه ســــــریـن : (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 11 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (haa) (haa) (haa) (haa) سپاس از شما

   1 سال و 11 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • ツ
دَر صدايَتـــ دَم كرده ي گياهي کوهی پنهان كرده بودي، دَر دَهانَتـــــ شِعري از فُروغ و دَر قلبتــ

 • دَر صدايَتـــ دَم كرده ي گياهي کوهی پنهان كرده بودي، دَر دَهانَتـــــ شِعري از فُروغ و دَر قلبتـــ كــــبوتري كـــِ مُدام بـــِ پَنجره مي كوبد مَن هَمه را پيدا كردَم. يادَش بخـــــــــــــير آن سال باران مانـــــــــــده دَر ابــــــــرها چترهاي مانده دَر انـــبار را فروختــــ .يادَش بـــِ خـــــير آن سال دَستـــــ هايَم مَحصــــــــول بهتَري داشتــــــ مَـــن داشـــــــــــــتم با دستـــــ هایَـــــم شاخـــــــــــه اي را كـــِ از بَــــــــــــهار بيــــــــــــــــــرون مـــــــــانده بود بــــِ درخـــــتـــــ برمي گـــــــــــردانـــــدم✦

  • soltan .. : شعرهایت همانند بیستون یا طاقبستان نشانگر اصالت دیرینه ات و لحن کلامت پاکی مردمان کورد نشین را ب وصف نشانده است تو از نسل شیرین هایی واز دیار جاویدانها پس روزگارت شیرین و خوشی هایت جاویدان

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (haa) (haa) (haa) ممنون از محبتتـــ هلسای نازنین

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • پنجره شاعرانه " هلسا محتشم " : موزیک پروفایلتون زیباست

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 2 ماه قبل
 • ✿ 
آن قَـــــدر بایـــــــــــــــــد از تُـــــــــــو صُـــحبتـــــ کــــــــــــــرد کـــِ حــــ

 • آن قَـــــدر بایـــــــــــــــــد از تُـــــــــــو صُـــحبتـــــ کــــــــــــــرد کـــِ حـــــــــــــــــوصلــــــــــــه ی بَــــــقیه را سَـــــــــــــر بـــــــــــــرد
  بایــــَـــــــــــــــــد تَــــــــــــــــــــنها شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آنقـــــــــــــــــــــــــــــدر کـــِ فَـــقــــــــــــــــــط تَـــــــــــــــــو را داشــــــــــــــــــتـــ
  بایـــــــــــــــــد هَـــــــــــــــــــــــــر مَــــــــــردی را از پشــــــــــــــــــــــــــــــــتـــ سَـــــــــــــــــــــــر شبـــــــــیـــــه تـــــــــــــــــــــو دیــــــــــــــد
  وَ بَــــــــــرای تَمــــــــــــــامی کسانی کـــِ شَبـــــــــــــــــــیه تـــــــــــو لبــــاس میپــــــــوشنـــد دلتـــــــــــــــنگــــ شُــــــــــد♚

  • بانوی غزل : من هنوز گاهی/یواشکی خواب تو را می بینم/یواشکی نگاهت می کنم/صدایت می کنم/بین خودمان باشد/اما من هنوز تو را/یواشکی دوست دارم . . . (ehsasi) (ehsasi) (ehsasi) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • Majid Maesoumi : حالا نقدو ول نمیکنم نسیه رو بچسبم!....الان پولمو میدی یا پولت کنم؟!(abroo)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (ehsasi) (ehsasi) وووی چ خواب خوبی خداکنه خدامنه ..توهم خوف بخوابی تا صب کنار سوزی سلام بش برسون ببوسش وروجکو...مراقب خ باش بووووووووووووووس وماچ شبت خوشملینگ (doghalb) (gitar) (khejalati) (ehsasi)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 4 ماه قبل
 • ↶
پایــــــــــــیز می‌رسَــــــد کـــِ مــــــــــــــــــــــَرا مُبــــــــتلا کُـــــند✯ بـــا

 • پایــــــــــــیز می‌رسَــــــد کـــِ مــــــــــــــــــــــَرا مُبــــــــتلا کُـــــند✯ بـــا رَنـــــــگــــ ‌های تـــــــــــــــازه مـَــــــــــرا آشـــــــــــــنا کُــــند
  پاییـــــــــز می‌رسَـــد کـــــِ هَـــــــمانـــند ســــــال پیــــــــــــش ✖خُود را دوبـــــــــــاره دَر دل قالیـچــــــــه جـــــــــــــا کُنــــد
  او می‌رســـــــــَد کـــِ از پَــــــــــــس نه مـــــــــــاه انتـــــــــــــظار♪راز درَخـــــــــــــتـــــ باغچـــــــــــــــه را بَـــــــــــــــــرمـــــــلا کَُــــند
  او قـــــــــول داده اســــــتــــ کــِ امــــــــــسال از سَـــــــــــــــــفر♣انـــــــــــــدوه‌هــــای تـــــــــــــــازه بیـــــــارَد ، خُــــــــــــدا کُنـــد
  او می‌رســـــَد کــِ بــــــــــــــاز هَــــم عاشــــــــــــــــــق کُنـد مرا➣ او قـُــــــــــــــــول داده استــ بــِ قـُــــــــولَـــــش وَفــــا کُـــــند
  پاییز عاشــــــــــــــــــق استــ، وَ راهــــــــــــــــی نَمــــانده استــ ❀جُــز این کـــِ روز و شَبـــ بنـــــشــــــینَد دعــــــــا کُــــــــند
  شــــایـــــــــــــد اثَر کُند، وَ خُـــــــــــداوندِ فَــــــــــــــــصل هــــــــاϟ یکـــ فَـــــــــــصل را بِخـــــــاطر او جـــــــــا بــِ جـــــــــــا کُــــند
  تَقویــــــــــــــــــــم خواستـــ از تـــــــــــو بـــــگـــــــیرَد بَهـــــــــــار را★تَقدیر خـــــواستـــ راه شُــــــــــــــــما را جُــــــــــــــــــدا کُند
  خِش خِش صِــدای پـــــــــــــای خَـــــــــــــزان استــ، یکــــــ نَفرღ دَر را بـــــِ روی حَـــــــــــــضــرت پاییــــــــــــــز وا
  [ادامه...]

  • مبین مبین : خوب بود..

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : ن اختیار دارید والا لیست درخواست دوستیا رو من بندرت میبینم خیلی وقته بهش سرنزدم تعدادش زیاده باید برم پیداتون کنم چون معمولا خودم بعد مدتها ک کسی رو بشناسم درخواست دوستی میدم چون سابقا پیش اومده ک انتخاب شدن دوستانی ک مت

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  • eraj ..... : خویشکه خاصکم لباس کوردی پوش .....رسمو رسومت نکی فراموشفراموش نکی تو کورده واری.........اصیلو نجیب سخاوت داری

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 4 ماه قبل
 • ↶
پُکـــــ زَدن بـــِ ســــیگار هـــیچ مَعنایی نَدارد __ الّــــــا نــــوعی لِجاجتــــ با خُــود،

 • پُکـــــ زَدن بـــِ ســــیگار هـــیچ مَعنایی نَدارد __ الّــــــا نــــوعی لِجاجتــــ با خُــود، و حَتی لِـجاجتــــ دَر تَداوم ِ
  نوعی عادَتـــ. عَـجیبـــ تَریــــن خوی ِ آدمی ایـــــن استــــ کـــِ می دانَد فِعلی بَد و آسیبــــ رســــــــان استـــ، امــا
  آن را انجام می دَهَد و ب کراتــــ هَم. هَر آدَمی، دانِسته و نَدانسته ، بــِ نوعی دَر لجاجَتـــ و تَعــارُض بــــا
  خُود بسَر می بَرد ، وَ هیــــــــچ دیگـــــــــــــری ویـــــــرانـــــگرتَـر از خُود ِ آدَمی نِسبتــــ بـــِ خودَش نیستــــ ↛

  • Pouyesh bahram : میبینم که خودتو خیلی تحویل میگیری فک کنم دز بالای داروهای ک مصرف میکنی کارگر نیستن باید ببرمت پیش یه دکتر بهتر آقا فارابی هم افاقه نمیکنه دیگه واست آخی (ehsasi) (geryeh) (dd)

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (soal) خوبه معترف ب بی کاری و ناچاری هستی همین باعث شده ک تیر خلاص ب اون گردو شکل تو سرت بخوره و ب این حال بیفتی و تهمت جنون بزنی ب عاقلان و واسشون راه حل ارائه بدی

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  • Pouyesh bahram : تو که شیش میزنی کارت از جنون گذشته ببایس بندازنت تو قفس :))منم نگهبانت بشم از سر ناچاری و بیکاری :)

   2 سال پیش و 4 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 2 ماه قبل
 • ღ
حیــــــــــــفـــ مـوهـــــــــــــــــــای پَـــــــــــر کلاغــــــــی نیســـــــــــتــــــ

 • حیــــــــــــفـــ مـوهـــــــــــــــــــای پَـــــــــــر کلاغــــــــی نیســـــــــــتــــــ روسَـــــــــــــــــــری دور آن قَـــــــــــــــــفس بکشَــــــــــــد
  جُــــــــــــــز مَـــــــــن و تـــــــــــــو کــــــــســـــــی کــِ اینجا نیستــــ بگـــــــــــــــــــذار آســـــــــــمان نَفــــــــــــــس بکـــــــــشـــــــد
  اهـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــیگار نیســــــــــــــــــــــــتَم امـــــــــــــــــا بُـــــــــــــــــــــــــــــــــگذار ایــــــــــــــن مسافـــــر خَستــــــــــه
  نَـــــــــــــــخ پیــــــــــــراهَن تُـــــــــــرا گاهــــــــــــــــــی بَعــــــــــــــــــــــد چــــــــای، از سَــــــــــــــــــــــر هَـــــــــــــــــــــــــوس بکشـــــد
  و خُــــــــــــــــــدا در مَــــــــــــــــدار لَـبهـــــــــــــــایتــــــ ، خـــــــــــــــــــــال را آفــــــــــــــــــــرید چــــــــــــــون می خـــــــواستــــــــــ
  مَــــــــــــــــــــــرز دنــــــــــــــــیـــای کوچـــــــــــــــــــــکـــــ مَــــن را ، کـــــــــــــــــــــمتر از دانـــــــــــــــــــه ی عَـــدس بکـــــــــــشد
  دهــــــــــــــنِ فــــــــــــــکرمَـــــــــن از تــــــــــــــــو آبـــــ افـــــــــــــــــتاد مـــثـــــــل لـــــــیموی تُــــــــــــــــــــــــــرش می مــــــــــانی
  کــــــــــــــــــاش نقـــــــــــــــــــاشـــی تــــــــــــــــو را از نـــــــــــــــــــو ، بار دیگـــــــــــــــــــر خــــــــــــــدا مَـــــــــــــلس بکــــــــــــــشد
  "این دَغــــــــــــــــــــــــل دوســـــــــــــ
  [ادامه...]

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : وای سلام غزل خودم چطوری عسیسم خوبی رسیدن بخیر دلمون تنگولیده بود واست خوبی خوشی عایا (ehsasi) (ehsasi) (ehsasi)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • بانوی غزل : جیجری تو عالی بودش (doghalb) (doghalb) (doghalb)

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  • ĦąɱɨĐ Ʀєẑᾀ ☺☺ : اومدم ی سر بزنم برم سر درسم^_^ شبم میام ی سر میزنم .بودی میبینمت(: فعلا خودافظ(؛

   2 سال پیش و 2 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • ツ
می گویـــــی آغـــــــــــــــــوش
 تَمـــــــــــام تَنــــم گرم می شَود نَــــــــــزدیکــــ

 • می گویـــــی آغـــــــــــــــــوش
  تَمـــــــــــام تَنــــم گرم می شَود نَــــــــــزدیکــــــ تَر بیــــــــــا
  بُــــــــــگذار این شِــــــعر را بــــــِ بَهـــــــــــــانه آغوشَتـــــــ نِصفُـــــ و نیمه رَها کُنمَ ღ ➢ღ

  • : ی سر بزن ب پیجمون...مکان برای کامنت و جویا شدن از احوال ما محیاس چوپون:-))))))))...تعجبیدی:|||؟

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (tajob) (tajob) (tajob)

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Pouyesh bahram : شبت روز نیک...

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

 • (khejalati) ←←  چالـــــــــش ←←← ←  ☂ bⒶrⒶn ☂ مهربـــــآنم❤❤❤
♚اســـم* اســم مَــن چیستــــ خدای
 • ←← چالـــــــــش ←←← ← ☂ bⒶrⒶn ☂ مهربـــــآنم❤❤❤
  ♚اســـم* اســم مَــن چیستــــ خدایــآ چ کنــم یادم نیستـــــ...امـــــشبـــ آماده شــــدم تــا چ کنــم یادم نیستـــ
  ✔لقبــــ* مَن نـَـدانم کــــِ کــی ام مَــن فَقـــــــــــطــ می دانَــم...کــــِ تویـــــی شـــــــــــاه بیتـــــــــــ غزل زندگــــــی ام
  ☂رنگـــ مــــو*مـــوی تـــو نیستـــ ریختــه بر روی شانه هاتــــــــ هاشــــــــورشاعرانه ی شَبــ بَرســـــپــــیده هاستـــــ
  ✯رنگـــ چـــــــشم* وَقتي بــــِ چشـــــم قَهوه اي اتـــــ فـــــكر ميكنی از لابــــلاي هَر نَفســــــم؛دَردسَــــــــــر بكـــــش
  چَشـــــمان تـــو مَزارع كوبـــاستـــــ بَــعد از ايــــــن،،فنـــــجان فــــال قَــــــــــهوه ي مَــــن را تــــــــــــو سَـــــر بـــــــــــــكش
  ✰رنــــــــــــگــــ مــــــــوردعـــــــلاقــه*جَعـــــــــبــــه ی مــــــــــداد رنگـــــــــی ✎✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎
  ➹ مــــــــــاه تـــــــــــــــولــد* در آستــآنه س فَــصل ســرد .. دَر ابتـــدای دَرکـــ هَســــــتی آلـــــــوده ی زَمــــــــــــــین
  ✉محــل ســـــــــــــکونتـــ* دوقَــــــــدم مانــده بــــهــــ گـــــل پای فَــــوراه ی جــــــاویــد اســـــــــــــــــــاطیــر زَمیــــــــن
  ッشــــــــــــمــاره کــــفش*کــــــفشهایم کــــو؟ چه کـــــسی بــــود صــــدا زَد ریحـــان؟ بــایَد امشبـــــــ بــــــــــروم
  ❀اخــــــلاق*وسیــــــــعـــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــاش و تَـــــــنهـــــــــا و سَــــــــــــــــــر بـــِ زیـــــر و سَختــــــــــ☂☁ϟ☃♪ ♫ ♩
  ✗قلیـــــــــــــــــــــــــــون*عَطر دلخواه دوسیبــــ گ
  [ادامه...]

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (khejalati) (khejalati) (khejalati) ممنون مهربون نظر لطفتـــه

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • ☆dokhi No Mokh☆ . : بهترین چالش بود ک خونده بودم خخخخخخخ تو اجی فردوسی هستی

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • برای تو می نویسم ... : سلام ... مرسیییییییییی ریحان خانوم شما بزرگوارید ........(gol)

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • ♔
انسان نمی‌تَـــــواند بـــِ آســــــمان نينـــــــديشَد چـــــــــــــــــــــگونه می ‌توانَد ؟ م

 • انسان نمی‌تَـــــواند بـــِ آســــــمان نينـــــــديشَد چـــــــــــــــــــــگونه می ‌توانَد ؟ مَگر انسان‌هائی کــِ عُمر را ، بي‌چـــرا ، بـــِ چَـــــــــــريدن مَــــــــــــــشغولند و سَر بـــِ زميـــــن فرو بَـــــرده‌اند و پـــــوزه دَر خـــــــاکـــ دارنــــــد و غَـــــــرقه دَر آبـــ و عـــلـــــفــ ‌اند اينـــــــها کــِ گوســـــــــــفنـــــــــــــدان دوپــــــــــاينـــــــد ➸

  • سولنا فرهودی : با سلام.محبوبیت تقدیمتون

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • Arastoo/ /Poyan : آسمانی وجود ندارد.. پس باید به فضا بیاندیشیم

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  • مرگ بر آمریکا : در وادی محبت مجنون اسیر لیلیست،،، هر چند از دو عالم آزاد رفته باشد

   2 سال پیش و 3 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • ❀Άŕєȥοο ❀
  • آبانـــ دختــــ .
  • ✿ گل بانو✿ ✿
  • رویــــای خیــــــس
  • αℓι
  • ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ farzane
  • N^RG £SS ..
  • سید قاسم
  • ...منظومه ی احساس...
  8023 هواداران
  بازدیدکنندگان