✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

(reyhan1992 )
 • (ghalb) 

 دوبـــآره بــآز خوآهَـــم گَشتــــ ...
از آنجــایـکـــِ مآندَم نآتَمام آغاز خواهَــم ک


 • دوبـــآره بــآز خوآهَـــم گَشتــــ ...
  از آنجــایـکـــِ مآندَم نآتَمام آغاز خواهَــم کَرد...
  ◕‿◕

  • кªѕяª ॐ   : سامنی علیکم .... ریحون بابا .... هستی میجیلینا ؟؟؟؟ (dd) (gol) (ehsasi)

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • Arami ..... : (gol) (gol) (gol)

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • ho3ein sharqi : سلاااااااااااااااام...چطوری؟؟...چرا پس ساکتی؟؟..یه چیزی بذار لایکش کنیم...لنگ کفشتو بذار حداقل...میدونم خیلی خوشحالی دوباره منو میبنی... (biggrin) (biggrin)

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  1 سال و 10 ماه قبل
 • ♪
می خواســتَم آشُــــــــــــفته نَـــــباشَـــــــــــــــد حَـــــــرکاتَـــــــم❤ وارِد شُـــــ

 • می خواســتَم آشُــــــــــــفته نَـــــباشَـــــــــــــــد حَـــــــرکاتَـــــــم❤ وارِد شُـــــــــد و لَــــــــــــرزید ســـُــــــــــــــتون فَقــــــــــــراتَم
  وارد شُــــــد وجــــــــــان کــامـــــــــلاً از کــالبَــــــدم رَفـــتـــ ッداده اســـــــتـــ وَلی وَعـــــــده ی یِکـــــــ بوسه نجــــــاتَم
  با نَـــــــــــذر و نیــــــــــــــــازَم اگــــــــــر از راه می آمَـــــــــــد♔از دَســـــــتـــ نمی رَفـــــــــتـــ حِـــــــــــسابـــ صَـــــلواتَــــــــــــم
  این شِدتـــ شــــــــیرین ، هَیجــــــان دَر رَگـــــم انـــــداختــــ➸دَر چای چـِـــه هآ ریـخــــــته ای جـــــــــایِ نـــــباتَـــم ؟
  ایـــــــــنقَدر مَشو خیـــــــره بــِ ســــــــــــاعتـــ مچــــــی‌اتــ بـــاز✿بنــشین نَفسی شِــــــعر بخوان ، مَستـــــــــ صـــداتَـــم

  • l 2 : شوق دیدارتو را دارم که بیدارم هنوز...ماه من! هر شب تو را زیرنظر دارم هنوز...زهره و بهرام و کیوان، شاهدم هستند که...خوشه ی پروین‌ سرراه تو می کارم هنوز...حلقه ی دور زحل را پیشکش خواهم نمود...تا به گوش تو بخواندعاشق و یار

   1 سال و 10 ماه قبل

  • : زیاد باید پول جم کنم آخه(ghamgin) (ghamgin) (dd)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (dd) (dd) (dd) پول تو جیبیت تموم شده عایا ...زودتر پولاتو جم کن بیا دیگه ین چ وضشه آخه (chomagh) (delgir) (biggrin)

   1 سال و 10 ماه قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  9 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • ♚
خــــوبــِ مَـــــــــــــــــــن اضـــــــــــــطرابــ کــــــــــــــــافـــــی نیســـتــ★جَســ

 • خــــوبــِ مَـــــــــــــــــــن اضـــــــــــــطرابــ کــــــــــــــــافـــــی نیســـتــ★جَســــــــــــــــــــــــدم را بــــــــــــــرایـــــــــــــــــــــتــ آوردم
  هــــی بُــــــــــــــــــریدی ســــــــــــــــــــــکوتــ بـــــــــــــاریــــــــــــــدمღ بخیــــــــــــــــه کـــــــــردی و طـــــــــــــــــاقـــــتــ آوردم
  در تَنـــــــــــــم زخــــــــــــــــــــــم و نَـــــــــــــــخ فــــــــــراوان اســتـــϟ ســـــــــــــــــر هَـــــــر نَـــــــخ بَـــــرای پَـــــــــــرواز استـــ
  تــــــــــــا بـــــــــــــرقصــــــــــــــــاندم بــــــــــــــــــــــرقصــــم مَــــــــــن♪ او خــــــــــــــــــداوند خیـــــــــــــمه شـــــــبـــ باز استـــ
  از تَبـــــــــــار خـــــــــــــــــــــــــروش و طـــــــــــــــغیان بـــــــــــــود ➺ رشتــــــــــــــــه آتشفشــــــــــــــــان بَـــــــر مـــوهــاش
  چشــــــــمهایـــــــــــــــــش عُصــــــــــــاره خـــــــــــــــــــــــورشـــــــید♠ زیـــــــــــر رنـــــــــــــــگیـــــن کمـــــــــــــان ابـــروهـاش
  بـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــدایـــــــــــش تــــــــــرانــــــــــــــه هایـــم را♫ یکــ بـــِ یکــ روبـــــــــــــــــــــــراه مـــــــی کــــــــــــــردم
  مـــــــــــــــرده دســــــــــــــتــ پـــــــاچـــــــــــــــــــه ای بـــــــــــــــودم✦ تــــــــــــــــــــا بــِ چشــــــــــــــمش نـــــگاه می کـــردم
  بَـــــــــــدنــــــــــــــــش را چـــــگـــــــونه بایــــــــــــــــــــــد گفــــــــتــ❆ســـــــاده نیــــــــــــــستــ آنچــــــــه
  [ادامه...]

  • -мαѕι- : پُستِ جَدیدَمو لآیکـ کُن لُطفا:)

   7 ماه پیش

  • .AmiR ツ .. : سپاس فراوون

   8 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : سلام ممنون سر زدید بله حتما شما هم محبوبید (haa) (haa) (haa)

   8 ماه پیش و 4 هفته قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  8 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • ↯✿ ↯
 • ↯✿ ↯
  "تَـــنهایی" تِـــلفنی‌ستـــ کـــِ زَنـگـــ می‌زَنـــد مـدام ،صِـــــدای غَریبــه‌ای‌ستـــ کــِ سُراغِ دیـگری رامـی‌گیــردازمَـن. جُـمعه‌ی سوتـــ ‌وکوری‌ ستــــ کـــِ آسمـانِ ابـری‌اش ذَرّه‌ای آفتابـــ نَــدارد.حَـرفــــ ‌هـای بــی‌ ربطی ستــــ کـــِ سَــر می ‌بــرَد حُوصلـه‌ام را."تَـــنهایی" زل‌زدن از پشـتــــِ شیشـه ‌ای‌ ستـــ کـــِ بـــِ شَبــمی‌رســـد.فــکرکــردن بـــِ خیابانی‌ ستــــ کـــِ آدم ‌هایـــش قَــــــدم ‌زَدن را دوستــــ می‌دارَند.آدم‌هـــــــایی کــِ بــِ خــــــانه میــرونــد و روی تَختــــ می ‌خوابَنـد و چشـــم‌ های ‌شــان را می ‌بَندند امـــّا خــــوابـــ نمی‌‌ بینند،آدم‌هـایی کـــِ گــرمای اتـــاق را تابــــ نمی‌آورنــــــد و نیمـــه‌ شَبـــ از خــــــانه بیـــرون می ‌زَنــند."تنهایی" دل‌ سِپردن بــِ کسی ‌ستــــ کـــِ دوستتــــ نمی ‌دارد،کســـی کـــِ بـــرای تـــو گُل نمی ‌خَــــرَد هـــیچ‌ وقتــــ،"تنـــهایی" اضافـه‌ بودن‌ استـــ دَر خـــــانه ‌ای کـــِ تلـــفن هیچ‌ وقت با تـــو کار نَـــدارد.خانه‌ ای کـــِ تو را نمی‌ شناَسد انـــگار،خـــــانه‌ ای کــِ بَـــرای تـُو در اتـــاقِ کـــوچکی خُــلاصه می شَود."تــــــنهایی" خاطره‌ای ‌ست کـــِ عَـذابتـــ می‌دهــد هَـــر روز خاطره‌ ای کــِ هُــجوم می‌آوَرَد وَقتی چشم‌ها را می ‌بَــندی."تَنهـــایی" عَقربه‌ های ساعتی ‌ستـــ‌ کــِ تـکان نَخورده‌اند وَقتی چشــــم باز می‌ کنی ."تَنهایی" انتظارکشیدنِ توستـــ، وقتی تـو نیستی،وقتی تـو رفته ‌ایی از این خانه،وقتی تلــفن زَنگـــ میزند امّا غَـریبه ‌ای سُـراغِ دیگری را میگیرد وَقتی در ایـــن شیشـه‌ ای کـــِ بــِ شَبـــ می‌ رسد خــــودتــ را می‌ بینی هَر شبـــ.

  • سعید ... : سلام همشهری دوست عزیز لطفا عضو و هوادار گروه اول پروفایلم باش و محبوبش کن گروه کرماشان سربرز https://hammihan.com/group/ADAMSKHSTEHMAN

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : (haa) (haa) (haa) (haa) سپاس از محبت شما شماهم محبوبید دوست عزیز

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ☆شمیم بهار☆ : محبوبتر شدین (gol)

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • ₪
☜
انـــــــــــــدوه کــــِ از حَــــــــــد بُـــــــــــــــگذرد جـــــــــــایش را می‌دَهـــ


 • انـــــــــــــدوه کــــِ از حَــــــــــد بُـــــــــــــــگذرد جـــــــــــایش را می‌دَهـــــــــد بـــــــِ یکــــــ بی‌‌اعتـــــــــنـــــــــــــایی مُــــــزمـــن !
  دیـــــــــــگر مُهــــــــــــــم نیستــــ بـــــودن یـــــــــــــا نبـــــودن _____؛دوســــــــــــتــــ داشـــــتن یـــــــا نـــــــداشـــــــــتن .
  آنچــــــــــه اهمیتــــــــــــــ دارد کشـــداری رخوتناکـــــ حسی ستــــ کـــِ دیگــــــــــر تـو را بــــِ واکنــــــش نمی‌کشــــاند!
  در آن لحظــــــــــــــــــه فَقـــــــــــــط دَر سکوتــــــــــــ غـَرق می شوی و نگــــــــــــاه می‌کنی و نـــــــــگاه و نـگــــــــــاه __.

  • تیم ماساژور : عرضی سلامو وقت بخیریم هس...سپاس له هاوری بوینت ریحانه خانوم (gol) پروفایل و متنه گان خودانیش عالی بو

   3 ماه پیش و 4 هفته قبل

  • پنجره شاعرانه " هلسا محتشم " : سلام ریحان بانوی گرامی، روزگارتون خوش، مطلب زیباییه، آرزومند سلامتی شما (gol)

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • نسرانه ..... : مهر مهر دلبری بر جان ماست (gol) جان ما در حضرت جانان ماست (gol) پیش او از درد می‌نالم ولیک (gol) درد آن دلدار ما درمان ماست (gol)

   8 ماه پیش و 4 هفته قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  9 ماه پیش, 1 هفته
 • ❤
✄
هَــــــــمـــه یکــــ روز بــــِ گــــــــــــذشته بَــــــــــرمی گــــــردیــــــــم بَـــ


 • هَــــــــمـــه یکــــ روز بــــِ گــــــــــــذشته بَــــــــــرمی گــــــردیــــــــم بَــــــــــرای کسانی کــــــِ دوستــــــــــــــمآن داشـــــــــتَند
  و مـــــــــــــا رهــــــــــــایــــــــشان کـــــــــــــردیـــــــــــــم سَختــــــ خـــــــــــواهــــــیم گریستــــــــ ___________

  • بانو جان :) : عالی بود... (gol) (gol) (gol) (gol)

   6 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • کوروش آریا : متنی بسیار زیبا و عکسی زیباتر (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ❀Άŕєȥοο ❀ : اخي الهي فداي اين خانم معلم بشم من :)))) خيلي خوشحال شدم ريحان جوني :) منم هيچي فعلا درگير دانشگام :/ شاگردات شيطونن؟ (dd)

   8 ماه پیش و 4 هفته قبل

  ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

  1 سال و 10 ماه قبل
 • ☏ گِــــراهـــام بـِـل عَـــزیـــز ____
تلفـــَنی کــِ زَنگـــ نمی زَنــــد نیاز بـــِ اختراع نَدا
 • ☏ گِــــراهـــام بـِـل عَـــزیـــز ____
  تلفـــَنی کــِ زَنگـــ نمی زَنــــد نیاز بـــِ اختراع نَداشتــ × حوصــــله اتـــ سَــر رَفتـــه بــــــود چَســــبـــ قَلبـــ اختراع میـــــکردی می چَسبانـــدیم روی ایـــن تَرکــــهای قلبــِ صاحبــ مُردیــمان وَ غُصــه زَنگـــ نَخوردنِ تلـــفنی کــِ اختراعَــــــش کـــرده ای را نمی خُــوردیـــم.ســــــــــــــــادِه بگویَـــــــم گراهـــام بِــل عَــــــزیــــز حال ایــــــــن روزهــــــای مَـــــرا تو هَــــم مُقصری ϟ

  • ... . مشکات : .. (gol) .. پستها پر معنی متنوع و عالی ..ممنون .. (gol)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • ℳⒶℋĐłℰℋ ... : شلااااممم لایکیدمت مرا بلایک تولو خودا (khejalati) (khandeh) (dd) (relax)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • N^RG £SS .. : سام علیک:) بلی یو :) عزم برپشتن کردم دیگه:)

   1 سال و 10 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • آبانـــ دختــــ .
  • ✿✿✿ گل بانو✿ ✿ ✿
  • رویــــای خیــــــس
  • ツ คli
  • ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ farzane
  • N^RG £SS ..
  • سید قاسم
  • نیما کلهر
  • ...منظومه ی احساس...
  7962 هواداران
  بازدیدکنندگان