reza sha

(rezashakeri )

منشور حقوق شهروندی واقعی!
۱-هر شهروند حق دارد فساد ها را افشا کند ،اما باید عواقب آن را هم تحمل کند.#یاشار سلطانی.
۲-هر شهروند حق دارد از هر کسی سوال بپرسد ولی تو هین نکند! #صادقی
۳-هر شهروند حق دارد در لباس قاری قرآن با هر تعداد نو جوان اعمال ...انجام دهد و بعد هم آب از آب تکان نخورد و به کربلا برود!#سعید طوسی
۴-هر شهروند حق دارد از حقوق نجومی بر خوردار باشد ! #حقوق نجومی
۵-هر شهروند حق دارد هرچقدر زمین مرغوب را با تخفیف بالا به دوستانش واگذار کند! #شهرداری
۶- هر شهروند حق دارد هر نوع دکل را غیب کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد ! #دکل نفتی.
۷- هر شهروند حق دارد هرچقدر که مسئولین خواستند در زندان بماند بدون اینکه از جرمش آگاه باشد! #خیلی ها!
۸- هر شهروند حق دارد هرگونه که خواست اعتراض کند و از دیوار هر سفارتی بالا برود و حتی آن را به آتش بکشد! #سفارتخانه
۹- هر شهروند حق دارد در زندان به زندانیان تجاوز کند و آنها را بکشد و البته حق دارد عذر خواهی هم بکند و بعد به کربلا برود! #سعید مرتضوی
۱۰- هر شهروند حق دارد به ازای هر کلمه من در آوردی، مبلغ هنگفتی از دولت طلبکار باشد ! #حداد عادل
۱۱- هر شهروند حق دارد در زندان اعتصاب غذا بکند و از حق در مان برخوردار نباشد! #آرش
۱۲-هر شهروند حق دارد در هر گوشه از ایران دستفروشی کند و چک لگد هم بخورد! #دستفروش
۱۳- هر شهروند حق دارد از بهترین نوع خودرو پراید برای خودکشی استفاده کند! #پرایدنخرید
۱۴- هر شهروند حق دارد به بهترین و سریع ترین سیستم های فضای مجازی بدون فیلترینگ اسفاده کند! #فیلتر
۱۵- هر شهروند حق دارد از پاک ترین آب و هوا بر خوردار باشد ! #آلودگی آب و هوا.
۱۶
[ادامه...]

مرغ آمین درد آلودی است کاواره
بمانده
رفته تا آنسوی این بیداد خانه
باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده.

می شناسد آن نهان بین نهانان ( گوش پنهان جهان دردمند ما)
جور دیده مردمان را.
با صدای هر دم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،
می دهد پیوندشان در هم
می کند از یاس خسران بار آنان کم
می نهد نزدیک با هم، آرزوهای نهان را.

بسته در راه گلویش او
داستان مردمش را.
رشته در رشته کشیده ( فارغ از عیب کاو را بر زبان گیرند)
بر سر منقار دارد رشته ی سردرگمش را.

او نشان از روز بیدار ظفرمندی است.
با نهان تنگنای زندگانی دست دارد.
از عروق زخمدار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته.
از درون استغاثه های رنجوران.
در شبانگاهی چنین دلتنگ، می
آید نمایان.
وندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی
که ندارد لحظه ای از آن رهایی
می دهد پوشیده، خود را بر فراز بام مردم آشنایی.

ادامه... دوستان
  • hoda 75
  • marzi sh
  • Neda ✨ღIR
  • ترانه رادمنش
  • فریبا F
  • shina Irani
  • امیر قاسمی
5 هواداران
بازدیدکنندگان