هاکان ----------

(riffater )

هاکان ----------

3 سال پیش و 8 ماه قبل
 • اااا
 • اااا

  • فاطمه کارزانی : داشی شمام محبوبی

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

  • ♠narges ♠ : سلام دوست خوبم (gol) به گروه امام زمان(عج)با نام 313 دعوتتون میکنم (gol) منتظر حضور گرمتون هستیم (gol) در پناه آقا (khoob) http://www.hammihan.com/group/atrentezar (gol) (gol) (gol) (khoob)

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

  هاکان ----------

  3 سال پیش و 9 ماه قبل
 • هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!
 وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:
 پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـ
 • هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!
  وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:
  پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!
  چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام

  • FǟȶTɨ ❥↝ : خواهش

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

  • هاکان ---------- : به ببخشید آجی دوست دارم شرمنده

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

  • FǟȶTɨ ❥↝ : من دخترم

   3 سال پیش و 8 ماه قبل

 • ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮﺍ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!

ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺩ
 • ﯾﮏ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮﺍ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!

  ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩﯼ ؛ ﺍﻣﺎ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭼﻮﺑﯽ
  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩ !
  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺗﻮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪﯼ ؛ ﺍﻣﺎ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﺩﺭ ﺧﻠﯿﻔﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ
  ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪ !
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ؛ ﺍﻣﺎ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﮔﺮﺳﻨﻪ
  ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .... ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ...
  ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ...

  ادامه... دوستان
  • ندا.żįžì شریف
  • نگار خوشگه عاشق
  • Yasamin Deh
  • mitra s
  • بیتا راستگو
  • Angel ♥♥♥
  • ayda ....
  • MB MA
  • zahra moradvand
  • مطهره محمدی
  • ❤️مارال ❤️
  • ‫ـزلGazalغــ‬‎ ★
  • زهرا ...
  • پدیده کارت ایرانیان
  • nafas b
  • Baran تنهااا....
  1139 هواداران
  بازدیدکنندگان