هاکان ----------

(riffater )

هاکان ----------

3 سال پیش و 12 ماه قبل

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سرداشتن
در بهشت آرزو ره یافتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن
برتو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه "مادر" داشتن !

هاکان ----------

3 سال پیش و 12 ماه قبل
 • ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ خوبی؟!
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣ
 • ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ خوبی؟!
  ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
  ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ
  ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
  ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺕ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ؟
  ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
  ﺗﻮ ﺍﺻﻼ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ
  ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

  آری تو راست میگویی
  آسمان مال من است

  پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است

  اما سهراب تو قضاوت کن بر دل سنگ زمین جای من است؟!

  من نمیدانم ک چرا این مردم،دانه های دلشان پیر است

  صبر کن ای سهراب قایقت جا دارد؟!

  من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم به سراغ من اگر میآیی،تند و آهسته چ فرقی دارد،تو ب هر جور دلت خواست بیا..

  مثل سهراب جنس تنهایی من چینی نیست ک ترک بردارد...

  مثل مرمر شده است چینی نازک تنهایی من...

  ادامه... دوستان
  • ندا.żįžì شریف
  • نگار خوشگه عاشق
  • melika salehifar
  • ستایش77 س
  • sayda .
  • Yasamin Deh
  • mitra s
  • BLACK Pearl
  • بیتا راستگو
  • Angel ♥♥♥
  • ayda ....
  • هلاله احمدی
  • MB MA
  • zahra moradvand
  • مطهره محمدی
  • ❤️مارال ❤️
  1137 هواداران
  بازدیدکنندگان