حامد روشن

(rosta18 )

حامد روشن

1 سال و 4 ماه قبل

خداي بزرگ اين بنده ضعيف،نه تو تنهايي نه من,تو خودتو داري من هم تو رو,هيچ كس وهيچ چيز ديگه اي هم تنها نيست تو رو دارن,فقط من واونا راه منفعة ولذت از نعمت هاي تو رو بلد نيستيم ويه هو يقه خودتو ميگيرم يا ميرم يه گوشه تنها ميشينم ,توام بهخاطر تدريجي بودن كارها مجبوري ما رو نگا كني

ادامه... دوستان
  • صالح قهرمانی
  • امیر قاسمی
4 هواداران
بازدیدکنندگان