دختر مرداب

(roya.46344 )

دختر مرداب

2 ماه پیش [پست ثابت]
 • من از راهی دور

  برای خواندنِ خواب های تو آمده‌ام،

  من از راهی دور

  برای گفتن از گریه های خویش  راهی نیست،

  در دست افشانیِ حروف

  باید به مراسمِ آسانِ اسمِ تو برگردم،

  من به شنیدنِ اسمِ تو عادت دارم  من

  مشقِ نانوشته ام به دستِ نی،

  خواندن از خوابِ تو آموخته ام به راه  من

  بارانِ بریده ام به وقتِ دی،

  گفتن از گریه های تو آموخته ام به راه  به من بگو

  در این برهوتِ بی خواب و طی،

  مگر من چه کرده‌ام

  که شاعرتر از اندوهِ آدمی ام آفریده اند؟

  • ava3
  ادامه... دوستان
  • Monster Gh
  • انتقال یافت... یلدا
  • kian azarakhsh
  • reza reza
  • baroniiiiiiii wx
  • ‼danyal‼ ○○○○
  • tanhaye tanha
  • حميد صدر
  362 هواداران
  بازدیدکنندگان