دیانوش رضایی دُرجی

(rzdrj )

دیانوش رضایی دُرجی

1 هفته

نویسید به دیوار سکوت
عشق سرمایه ی هر انسان است

بنشانید به لب حرف قشنگ

حرف بد وسوسه ی شیطان است

و بدانید که فردا دیر است و اگر غصه بیاید امروز تا همیشه دلتان درگیر است

پس بسازید رهی را که کنون تا ابد سوی صداقت برود و بکارید به هر خانه گلی که فقط بوی محبت بدهد...

 • دیانوش رضایی دُرجی : سلام عزیز والازندگی بدی داشتم از20 سالگیم بخاطرابتلا به ام اس زندگی ندارم.

  3 روز پیش و 6 ساعت قبل

 • máh$ã : (gol) زندگی ام سرا سر -مبارزه ای ست خاموش ؛گاهی ـبه احترامِ بهار می ایستم!برای فراموشیِ زمستانِ سرد و تاریک .بهار در من نفس می کشد ،برای زمستانِ بعدی..چیزی بگو ... (khoob) (ghalb)

  3 روز پیش و 6 ساعت قبل

دیانوش رضایی دُرجی

1 هفته, 1 روز

سلام
:❣️هوشمندانه عاشق شويد❣️ [Mon] 265
ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢِ ﺧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﻧﯿﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺎﯾﺖ ﺩﻟﯿﻞِ ﮔُﻨﮓِ ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﯾﺪﻩ ﺍﻡ
ﺭﺩِّ ﺍﺷﮏِ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻏﺮﻕِ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺷﺪﻡ، ﺍﺣﺴﺎس من ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺗﻮﯼ ﺗﻘﻮﯾﻤﻢ ﺑﻤﺎﻥ ﻭُ ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶِ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ من ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻡ!
ﻻ ﺍﻗﻞ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ...

دیانوش رضایی دُرجی

2 هفته پیش و 2 روز قبل [بازنشر از پرنسس درد]
 • !!نگـــــــران نباش. . . . . .
 • !!نگـــــــران نباش. . . . . .
  " حــــال مـــن خـــــوب اســت!! "
  بــزرگ شـــده ام . . . . . .!
  ديگر آنقــدر کــوچک نيستـم که در دلـــتنگي هـــايم گم شــوم! . . .
  آمـوختــه ام. . . .
  که اين فـــاصــله ي کوتـــاه، بين لبخند و اشک نامش . . . . . " زندگيست "
  آمــوختــه ام . . . .
  که ديگــر دلم براي " نبــودنـت " تنگ نشـــود . . .
  راســــــتي. . . .
  دروغ گـــــفتن را نيــــــــز، خــــــــوب ياد گـــرفتــه ام . . .!!
  " حــــال مـــن خـــــــوب اســت " . . .خــــــوبِ خــــوب!!

  ادامه... دوستان
  • فروش فیلتر شکن
  • Sir Mustafa
  • تعطیل برای همیشه
  • مریم ...
  • AK KH
  • LowTi
  • Majid Maesoumi
  • امیر قاسمی
  452 هواداران
  بازدیدکنندگان