. افکار فی البداهه

(samaritan1 )

. افکار فی البداهه

1 ماه و 2 هفته قبل
 • ‌تصوير عشق‌


اي‌ كه‌ مي‌پرسي‌ نشان‌ عشق‌ چيست‌ عشق‌ چيزي‌ جز ظهور مهر نيست‌

عشق‌ يعني‌ مهر بي
 • ‌تصوير عشق‌


  اي‌ كه‌ مي‌پرسي‌ نشان‌ عشق‌ چيست‌ عشق‌ چيزي‌ جز ظهور مهر نيست‌

  عشق‌ يعني‌ مهر بي‌اما، اگر عشق‌ يعني‌ رفتن‌ با پاي‌ سر

  عشق‌ يعني‌ دل‌ تپيدن‌ بهر دوست‌ عشق‌ يعني‌ جان‌ من‌ قربان‌ اوست‌

  عشق‌ يعني‌ مستي‌ از چشمان‌ او بي‌لب‌ و بي‌جرعه، بي‌مي، بي‌سبو

  عشق‌ يعني‌ عاشق‌ بي‌زحمتي‌ عشق‌ يعني‌ بوسه‌ بي‌شهوتي‌

  عشق‌ يار مهربان‌ زندگي‌ بادبان‌ و نردبان‌ زندگي‌

  عشق‌ يعني‌ دشت‌ گلكاري‌ شده‌ در كويري‌ چشمه‌اي‌ جاري‌ شده‌

  يك‌ شقايق‌ در ميان‌ دشت‌ خار باور امكان‌ با يك‌ گل‌ بهار

  در خزاني‌ بر گريز و زرد و سخت‌ عشق، تاب‌ آخرين‌ برگ‌ درخت‌

  عشق‌ يعني‌ روح‌ را آراستن‌ بي‌شمار افتادن‌ و برخاستن‌

  عشق‌ يعني‌ زشتي‌ زيبا شده‌ عشق‌ يعني‌ گنگي‌ گويا شده‌

  عشق‌ يعني‌ ترش‌ را شيرين‌ كني‌ عشق‌ يعني‌ نيش‌ را نوشين‌ كني‌

  عشق‌ يعني‌ اينكه‌ انگوري‌ كني‌ عشق‌ يعني‌ اينكه‌ زنبوري‌ كني‌

  عشق‌ يعني‌ مهرباني‌ درعمل‌ خلق‌ كيفيت‌ به‌ كندوي‌ عسل‌

  عشق، رنج‌ مهرباني‌ داشتن‌ زخم‌ درك‌ آسماني‌ داشتن‌

  عشق‌ يعني‌ گل‌ بجاي‌ خارباش‌ پل‌ بجاي‌ اين‌ همه‌ ديوار باش‌

  عشق‌ يعني‌ يك‌ نگاه‌ آشنا ديدن‌ افتادگان‌ زيرپا

  زيرلب‌ با خود ترنم‌ داشتن‌ برلب‌ غمگين‌ تبسم‌ كاشتن‌

  عشق، آزادي، رهايي، ايمني‌ عشق، زيبايي، زلالي، روشني‌

  عشق‌ يعني‌ تنگ‌ بي‌ماهي‌ شده‌ عشق‌ يعني‌ ماهي‌ راهي‌ شده‌

  عشق‌ يعني‌ مرغهاي‌ خوش‌ نفس‌ بردن‌ آنها به‌ بيرون‌ از قفس‌

  عشق‌ يعن
  [ادامه...]

  • ❤️مارال ❤️ : عالی وپرمحتوا ودلنشین....

   1 ماه و 2 هفته قبل

  . افکار فی البداهه

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • نمیدونم چه بلایی سر بشریت اومده که همه شکستها و غم و اندوه هاشو به شکل خودآزاری در روابطش با همنوعان
 • نمیدونم چه بلایی سر بشریت اومده که همه شکستها و غم و اندوه هاشو به شکل خودآزاری در روابطش با همنوعانش یا دیگر موجودات درآورده و اسمشو عاشقی هم گذاشته بیچاره این لغت مقدس..............

  • اعظم A%S : ..........

   9 ماه پیش و 3 هفته قبل

  . افکار فی البداهه

  10 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • عشق جرقه ای هست برای شروع یک رابطه هر نوع رابطه ای میتونه باشه.......
اما عاشقی انفجاری عظیمی است ک
 • عشق جرقه ای هست برای شروع یک رابطه هر نوع رابطه ای میتونه باشه.......
  اما عاشقی انفجاری عظیمی است که بعد آن جرقه درونت اتفاق میافتد........
  چنان که عطر و طعم و صدایش هوس عاشقی را در سر همه بیدار میکند.........
  گویی همه احساس کنند دوباره متولد شده اند ............
  ومیخواهند از نو زندگی کنند.........
  عاشقی باران امید است بر سر مردم شهر.............

  (هُوی)

  ادامه... دوستان
  • Amir Saman VaRaStEh
  503 هواداران
  بازدیدکنندگان