ثمین 73

(samin73 )
 • سالها پیش پسربچه ی فقیری ازجلوی یه مغازه ی میوه فروشی رد میشد که بطور اتفاقی چشمش به میوه های داخل م
 • سالها پیش پسربچه ی فقیری ازجلوی یه مغازه ی میوه فروشی رد میشد که بطور اتفاقی چشمش به میوه های داخل مغازه افتاد، صاحب مغازه که پسرک را تو اون حال دید دلش سوخت ورفت یه سیب ازروی میوه ها برداشت و دادبه پسربچه.پسربچه باولع زیادسیب رابه دهانش بردو خواست یه گازمحکم به سیب بزند که یه فکری به ذهنش خطورکرد، اون باخودش گفت بهتره این سیب را ببرم دم یه مغازه ی دیگه و بادوتا سیب کوچکتر عوض کنم و این کارا انجام دادو بعدیکی از سیبها راخورد و اون یکی راهم به یه نفر فروخت و باپولش دوباره دوتا سیب خرید و این کار را اینقدر انجام داد تا اینکه تونست یه مقدارپول جمع کنه وبعدش با این پول ها دیگه برای خرید سیب سراغ میوه فروش نمیرفت و مستقیمأ از جایی که میوه فروش میوه تهیه میکرد میوه میخرید.چندسال گذشت و حالا دیگه اون پسرک بزرگترشده بودو با این کارش موفق شده بود مغازه ای دست وپا کنه و کم.کم بااین مغازه اوضاع مالیش خوب شده بود. اون جوان دیگه به این پول ها راضی نمیشد وسعی کرد برای خودش یه کاردیگه ای دست وپا کنه وباهمین هدف یه شرکت کوچیک تولیدقطعات الکترونیک دست وپا کردو چندنفر را هم سرکار گذاشت چندسالی گذشت واون شرکتش راگسترش داد و بجای چند نفر، چندین هزار نفر رو استخدام کردو بجای تولید قطعات شروع به ساخت موبایل ولب تاب کرد و موفق به تولید بزرگترین و باکیفیت ترین موبایلهای دنیا شد، اون شخص کسی نبود بجز "استیوجابز" مالک معتبرترین برند موبایل و لب تاب دنیا "اپل"
  اون توی یه مصاحبه گفته علت اینکه شکل مارک جنسهای من عکسه سیبه، به این دلیله که یادم نره کی بودم و هرگاه خواستم مغرور بشم گذشته م رو بادیدن این سیب به یادبیارم.....

 • دو چيز
روح انسان را نوازش مي كند.
يكي صدا زدن خداست
و ديگري 
گوش سپردن به صداي او... 
اولي در ن
 • دو چيز
  روح انسان را نوازش مي كند.
  يكي صدا زدن خداست
  و ديگري
  گوش سپردن به صداي او...
  اولي در نيايش
  و دومي در سكوت...

  • ... H@s@n : جهان را صاحبی باشد خدا نام /که دل با نام و یادش گردد آرام

   2 ماه پیش

  ادامه... دوستان
  • ✿ خانم مارپل✿
  • nima ahmadi
  • سلینا - - - -
  • ALI BAKHTAR
  • -مهرا -
  • حسین انوشه
  • soheila 24
  • سلاله اریایی
  • saeid saeid
  • bfie.ir بزرگترین فروشگاه ایرانیان
  • آیدین ایرانی
  • گلاره ♥
  • @ali@ *agha*
  • banooyebahar megdad
  • آسمون بارونی
  • mahya jooni
  311 هواداران
  بازدیدکنندگان