آذرخش رهایی

(sarasa )
 • من 
فقط 
یکبـار 
مسافر این 
جهانـم بگذار 
هر کار نیکی که
میتوانم ، برای هر
کس یا هر موجودی
 • من
  فقط
  یکبـار
  مسافر این
  جهانـم بگذار
  هر کار نیکی که
  میتوانم ، برای هر
  کس یا هر موجودی
  که باشد انجـام دهـم ،
  خدای من مگذار که از آن
  منحرف شوم یا غفلت نمایم
  چون دیگـــــــــــر از ایـن مسیــــر عبــور نخواهـم کرد!!!!!

  # بیل ویلسون

 • تولدچیست؟
این سوالی بود که
 • تولدچیست؟
  این سوالی بود که "یونسکو" برای همه ملتها مطرح کرد
  وجوابهای بسیاری به آنجا رسید
  بهترین پاسخ ازهند ارسال شد
  که گفت: "تولد" تنها روزی است
  که مادر باگریه های نوزادش لبخندمیزند

  #sarine

  • Deni_x : Back like plz

   1 روز و 16 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • حمیرا عارفی
  • فرزاد لطفعلي
  • نیلوفر *
  • nafas .a
  • ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪﺭﺣﻤﺘﯽ
  • sara ..
  • roya rad
  • hosein moghadam
  • مجتبی حسینی
  • mahshid shahedi
  • ズノᄊノム .
  • رسول حسنی
  • Niki Aziziii
  • dokhi radmokhi b&fitnes
  • ♥❤____❤♥ را....
  • ... ...
  791 هواداران
  بازدیدکنندگان