ELHAM ....

(selinaaa )
 • الیاس یالچینتاش
یکی هست که خیلی وقت است ردش بر روی قلبم مانده است
در چکه‌های پنجره شیشه‌ای من
در
 • الیاس یالچینتاش
  یکی هست که خیلی وقت است ردش بر روی قلبم مانده است
  در چکه‌های پنجره شیشه‌ای من
  در همانجا ایستاده است طوری که انگار دشمنم هست
  توانایی عاشق شدن نداری؟ نمی‌توانی عشق را به باغچه دلم ببندی
  ببین که بال‌هایم شکسته اند، مثل باران باش و به صورت ببار
  دیگر تمام شده ام، ای کسی که زخم‌های زیادی را باز کرده‌ای
  ابر درونم پراکنده نمی‌شود
  اگر بخواهی، آن وقت آتش خواهم گرفت
  پاشو بیا که دیگر کسی نیست که قلبم را لمس کند [لینک]

  ELHAM ....

  2 روز پیش و 7 ساعت قبل
 • دوستت دارم
تو نمی دانی که نبودنت با من چه می کند عشق من
سوال ها تمام نمی شوند  مانند شب های دراز و
 • دوستت دارم
  تو نمی دانی که نبودنت با من چه می کند عشق من
  سوال ها تمام نمی شوند  مانند شب های دراز و خیال ها و غصه ها
  تو بزرگترین سهم از جوانی من هستی
  تو معنا و مفهوم جوانی منی
  ما همان شخصیتهای یک رمان قطور مدتها در کنار هم زندگی کردیم
  لحظه ای که می روی ، درمانده می شوم
  افکارم بهم می ریزد و آرام نمی شوم
  به شدت افسرده می شوم و روحم در تنگنا قرار میگیرد
  و چیزهای دیگر که  از آن بی خبری
  ببین چه می گویم ، که  چیزی را از تو  مخفی نمی کنم
  بی تو زندگی کردن برای من سخت می شود
  هر لحظه در وجودمی ، هر لحظه در قلبمی
  دوستت دارم ، دوستت دارم [لینک]

  ادامه... دوستان
  • kamran 1212
  • tanhaye tanha
  • ایران 84 وطن من
  494 هواداران
  بازدیدکنندگان