سپیده شهرزاد

(sepidar1 )

سپیده شهرزاد

19 ساعت پیش و 54 دقیقه قبل [هنرنامه]

سر کوه بلند آمد سحر باد
ز توفانی که می‌آمد خبر داد
درخت و سبزه لرزیدند و لاله
به خاک افتاد و مرغ از چهچهه افتاد

سر کوه بلند ابر است و باران
زمین غرق گل و سبزه یْ بهاران
گل و سبزه یْ بهاران خاک و خشت است
برای آن که دور افتد ز یاران

سر کوه بلند آهوی خسته
شکسته دست و پا، غمگین نشسته
شکست دست و پا درد است، اما
نه چون درد دلش کز غم شکسته

سر کوه بلند افتان و خیزان
چکان خونْش از دهانِ زخم و ریزان
نمی‌گوید پلنگ پیر مغرور
که پیروز آید از ره، یا گریزان

سر کوه بلند آمد عقابی
نه هیچش ناله‌ای، نه پیچ و تابی
نشست و سر به سنگی هشت و جان داد
غروبی بود و غمگین آفتابی

سر کوه بلند از ابر و مهتاب
گیاه و گل گهی بیدار و گه خواب
اگر خوابند اگر بیدار، گویند
که هستی سایهٔ ابر است، دریاب

سر کوه بلند آمد حبیبم
بهاران بود و دنیا سبز و خرم
در آن لحظه که بوسیدم لبش را
نسیم و لاله رقصیدند با هم

مهدی اخوان ثالث
شعر: سر کوه بلند
کتاب: آخر شاهنامه‌


#مهدی_اخوان_ثالث

ادامه... دوستان
 • شاعر شعرهای بارانی
 • rebwar 68
 • حمید گرجی
 • منصور حبیبی
 • فاطمه خانی
 • ندا یوسفی
 • مرضیه رفیعی
 • علیرضا علیزاده
 • hadi .....
 • حمید دولتخواه
 • روح اله محمدی
 • Roosha .
 • Mostafa zohdi
 • حميد صدر
 • احمد دي جي
 • Eileen_ e
530 هواداران
بازدیدکنندگان