هلنا محمدی

(servin )

کسی هرگز نمیفهمد چه بغضی در گلو داری
تحمل میکنی دائم,دروغی تلخ و تکراری

نه او سهم تو از دنیاست، نه تو سهم خیال او
برو ، دیگر رهایش کن ، نگو هی دوستش داری

نگو یک معجزه کافیست تا او سهم تو باشد
چه امیدی؟ چه اعجازی؟ تو باید دست برداری

تصور کن که او دایم به دنیای تو وابسته است
عجب تصویر مخدوشی؟ عجب؟! تا کی خودآزاری؟

ببین ! دنیا همین بوده پس از این هم همین...اما-
کدامین عشق پا برجاست؟ کدامین عشق اجباری؟

 • مهدی سان بوی : دقیقا درد منو گفتی (ghamgin) (geryeh)

  2 سال پیش و 5 ماه قبل

 • محمد عیسی : فقط بگو یا الله

  2 سال پیش و 7 ماه قبل

 • اشکان شیری : عشق به پدر ومادر پابرجاست

  2 سال پیش و 8 ماه قبل

هلنا محمدی

3 سال پیش و 10 ماه قبل

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ..!!
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ...
ﺍﻣﺎ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺭﻭﺣﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ،
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ...
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ،ﺑﯽ ﻫﯿﺎهو...!!
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ...
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ!!
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ؟؟
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯼ؟!
ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ...
ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ...
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ...!!
ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ...
ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺎﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ...
ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ...
ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺷﺪ...
ﭼﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ....
ﻏﺬﺍ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ....
ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻧﺪ...
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻗﻔﻞ ﻧﮑﺮﺩيم..!!
ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻭ ﮐﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪ...
ﻭ ﮐﯽ ﻋﻮﺽ ﺷﺪيم...
ﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ...
ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﯾﻢ...
ﻭ ﺩﻝ ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ...
ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ آﻧﻘﺪﺭ
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯾﻢ...
ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ...!!!
ﻭ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﮐﯽ گذﺷﺘﯿﻢ؟
" ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ..."

 • ساشا سعادت : چرا درخواست دوستیه همشهریتو قبول نمی کنی؟ (biggrin) (biggrin)

  3 سال پیش و 2 ماه قبل

 • علی نعمتی : همشهری هستیم ها در خواست دوستیمو قبول کن

  3 سال پیش و 6 ماه قبل

 • رضا رضایی چهری : " ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ با ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ...حضور ما اگر قصور بود ببخشید.

  3 سال پیش و 7 ماه قبل

میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است
پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت می خواهی
پرتابت که کنند ، آنجا می روی که آنان می خواهند
پس پرواز را بیاموز...!!!

پرنده ای که "پرواز" بلد نیست،
به "قفس" میگوید،

"تقدير"

 • کاش عشقم پیشم بود. ی شهر دیگه هست و من تنهام
 • کاش عشقم پیشم بود. ی شهر دیگه هست و من تنهام

  • ᵗᵃᵐᵃᶰᵃ : سلام محبــوبی (relax) میشه عضو گــروهم ⤵sһoяţ oғ ɞяєѧţһ⤴بشی؟! (geryeh) اوم اگه عضو شدی میشه فعالیت هم داشته باشـی؟ -__- (boghz)

   2 سال پیش و 7 ماه قبل

  • Nilloofar Ehsani : لایک

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  ما از همان کودکی، بازیچه ی دست روزگار بودیم....

  وگرنه، کدام روباه پنیر میخورد؟؟؟؟؟

  • هلنا محمدی : ممنون عید شما هم مبارک

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • رحمن پناهی : منیم حورمتلی همشهریم هلنا خانوم سیزین بوردا گوریدیمیز منیم چوخ سوینجی ائدی تانریدان ان گوزل گونلری سیزه ایسترجق سیزین جان ساغلیقی ارزو ائدیرم

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • امیر ن : سلام عیدوتن مبارک ....

   3 سال پیش و 12 ماه قبل

  گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند...

  گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن...

  گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو...

  گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن...

  گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن...

  گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش...

  گاهے چتر باش... گاهے باران باش. گاهے دریا...

  گاهے برکه... گاهے همه چیز... گاهے هیچ چیز...

  اما همیشه ؛ همیشه انسان باش...

  • i .sraw : سلللللللوم با زبون خوش میگم تو گروهم عضو شو اینم لینکش:http://www.hammihan.com/group/BaaRoBaCh بدو که منتظرماااااااا

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • ❤❤Parastoo❤❤ . : محبوب شدی عزیز (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش, 1 ماه

  • غزل احمدی : گل گفتی عزیزم.

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

 • ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم ...
 • ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم ...

  • A - mahmoode : سلام دوست عزیزم، پروفایلتون خیلی زیباست. محبوبیت تقدیمتان (gol)

   2 سال پیش و 11 ماه قبل

  • ◑.◑mino ◑.◑ : محبوبید (ghalb)

   3 سال پیش و 2 ماه قبل

  • روا. نی : باور کن نیاز به کودک بودن نداره

   4 سال پیش و 2 ماه قبل

  آدم به خدا خيانت کرد!
  خدا درد آفريد!
  غم آفريد!
  تنهايي آفريد!
  بغض آفريد!
  ... ...اما راضي نشد!
  کمي فکر کرد!
  و آنگاه عشق آفريد!
  نفس راحتي کشيد!
  انتقامش را گرفته بود از آدم

  • علی افشین : SALLAM KHOSHGAL

   4 سال پیش و 2 ماه قبل

  • محمد خانوادگی : من از آخر پست شما به اولش میرسم....عشق نافرجام نتیجه بغض روزهای تنهایی ماست و تنهایی ما ناشی از غم هایمان بواسطه دوری از خداست...پس نه خیانتی وجود دارد و نه انتقامی دوست عزیز

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  به گدایی گفتند:رفیق کیست

  گفت:رفیق چیزی است

  که اگر داشتمش گدایی نمیکردم

  • غزل احمدی : خیلی لاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک داره.

   4 سال پیش و 3 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • مهران .
  • سهند 0676
  • امیر ایرانی
  • Mohammadreza Seyfi
  • سعید دلال
  • مهدی بروج
  • زهراخانوم ...
  • ali keikha
  • afshin raad
  • پژمان تدین
  • senator ...
  • بهرام سلیمانی
  • الناز خانمی
  • maysa .sh
  • علیرضا ساعی
  • AA M
  1341 هواداران
  بازدیدکنندگان