شادی09 کیانی

(shadi09 )

شادی09 کیانی

2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ،

آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ،

برایت بــ
 • محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ،

  آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ،

  برایت بــه زمیـــن بکوبــم ...

  احـســاس من قیمتــی داشــت ،

  که تو برای پرداخــت آن فقیــــر بودی..

  • ياسر- نصر پور : سلام دعوتت می کنم به گروه شهر شعر اولین گروه در پروفایلم ایامت شاد بادا

   2 سال پیش

  • الهام همتی : https://telegram.me/joinchat/CwTXYAlRZ5YYFl66jniQ1w

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • اصیل علی دوست : آره فکشو بیار پایین نگران هیچی هم نباش من اینجام..اعصابم از هرچی آدم مزخرفه خرده..میزنم فرار میکنم.

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  شادی09 کیانی

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • گــاهی کار آدُما از غّـــصـــه وُ نـــاراحُتـــی میگذُره ...

َغـِـــم هاشون تَبدیل بِه دَرد میشه.
 • گــاهی کار آدُما از غّـــصـــه وُ نـــاراحُتـــی میگذُره ...

  َغـِـــم هاشون تَبدیل بِه دَرد میشه...

  یِه دَرد بی دَرمـــون ...

  آه های پی دَر پی...

  و گِــریــه های شَبانه...

  آخَرِشَم میشِه یه بُــــغض کِه راه نَفَس آدَم رو میبَنده...

  این جاست که غَــم ها نَفَس گیر میشَن!

  این جاست که آدَما کَــم مــیـارَن ...

  آدَما دَرد میکشَن...

  آدما میــشـکَـنَـن...

  و زِندِگیشون میشِه مَــرگِـــ تَـدریـجـی...

  خــالــی اَز اِحساس ...

  اَما پُر اَز 

  آرِزوهایِ تِـکـراری ...

  وَ رویا هایِ بــی فَــرجام....

  این جاست کِه آدَما اَز زِندِگی مــی بُــرَن!!

  بــی خیــال میشَن....

  وَ تبَدیل میشَن بِه هَمون آدَمایی کِه 

  هَــســتَــن، وَِِِلـــی اِنــگــار نــیــســتَــن....

  شادی09 کیانی

  2 سال پیش و 5 ماه قبل

  ﺑﺴﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯﺍﺩ
  ﺑﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﺍﺯﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،،،،ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ! ﻧﻪ ﺯﻧﮕﻲ ﺯﺩ ﻧﻪ ﺍﺯﺵ
  ﺧﺒﺮﻱ ﺍﻭﻣﺪ،،،،!
  ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻮ ﺩﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺣﯿﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ
  ﻣﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ،،،، !!!
  ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﮎ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﭘﺴﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﻔﺖ
  ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﺴﺮﻣﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟! ؟!
  ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ 7 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﺪﺍﻡ
  ﺷﺪﻩ،،،،!!!
  ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،،،،
  ﺭﯾﯿﺲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ
  ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺟﻨﺎﺯﺷﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺧﺎﮐﺶ ﮐﺮﺩﻥ ،،،،، !!!
  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﯾﻲ ﮎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﯿﺮﻥ ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯿﻮ ﻧﺎﺭﺣﺖ ﻧﮑﻨﻦ ،،

  ✨♤ ✨♤

  • شادی09 کیانی : سلام آقا مجتبی خیلی ممنونمشما هم محبوبی

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • مجتبي 1365 : سلام شادی محبوبیا!!!!

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  شادی09 کیانی

  2 سال پیش و 5 ماه قبل
 • خـ ـدایـآ اَجـ ــازه اَسـ ـتــ نـآصَـ ـبـور ے کُـ ـنم؟!

بـہ بُـزرگـیـتــ قـ ـسَـم اَز صَـ ـبورےخـ
 • خـ ـدایـآ اَجـ ــازه اَسـ ـتــ نـآصَـ ـبـور ے کُـ ـنم؟!

  بـہ بُـزرگـیـتــ قـ ـسَـم اَز صَـ ـبورےخـَسـ ـتہ اَم

  اَز فــَریآدهـ ـایـے کہ دَر گـ ـلویـَ ـم خَــفہ مــآند و مےمآنـد...

  از اَشـ ـکــ هایـے شـَبــ هـا بآلِـشـَ ـم رآ خیـ ـس مےکُـ ـند!!

  وَ تـُ ـو شــآهِـد آن هَــسـتے...

  از حَــرفــ هـایـے کہ زِنـ ـده بـہ گـ ـوُر شُــد دَر دِلـَـم...

  آسـ ـان نیــسـتـــ دَر پــَـس خــَنـ ـده هـاے مـَصــنوعــے

  گِرِیـہ هـاے دِلـَتــ رآ دَر بـےپَـنـاهیــتـ. ...

  وَ دَر پـُـشـتــِ هــزاران دُروغ پَــنهــان کـُـنــے!!!

  آرِزو ے پــَروآز دارَم

  شادی09 کیانی

  2 سال پیش و 6 ماه قبل
 • سڪــــــوت حرف اخرھ

نہ اینکہ حرفے نباشد هست
خیلے هم هست
 • سڪــــــوت حرف اخرھ

  نہ اینکہ حرفے نباشد هست
  خیلے هم هست

  "امــــــــا"

  عــاشــق هــا مـــے دانــنـــد
  دلــتـــنــگــے بـھ اســـتـــخـوانــ
  کـــھ بـــرســد مـــے شــود

  ســڪــــوت

  • شادی09 کیانی : ممنونم فرهاد جون

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  • فرهاد م : روز جمعه خوبی داشته باشید (gol)

   2 سال پیش و 5 ماه قبل

  سلام.. میخوام دعوتتون کنم ب ي چالش.. اگه قبول نمیکنی ،اصلا لایک نکن ،چون می خوام ببینم یه همچین پستهایی چه قد کم پایه داره!!! هرکس این پستو لایک میکنه پنج تا صلوات برای اقا امام زمان بفرسته... هرکی چالشو پذیرفت بعد از صلوات این پست رو بذاره صفحه ش ... اللهم صل علی محمدوال محمدو عجل فرجهم پایه این چالش ببینم کیان؟........حداقل واسه ۱۰دقیقه....بزاتوپستت بدنمیبینی...فقط ده دقیقه می مونه.

  • شادی09 کیانی : ببخشید گوشیم خاموش شد

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • آرش آسمانی : شما.انگار.یادتون.رفت.که.کلی.منتظرم.گذاشتین

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

  • شادی09 کیانی : نه داداش من حوصله بازی رو ندارم خیلی کم میتونم بیام تو سایت

   2 سال پیش و 6 ماه قبل

 • ﺩﻟﻢ ﻣﮯ ﺧﻮاﻫﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺪﺍﻳﺖ کنم :
ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ
ﻭ بگویم ﺗـﻮﺧﻮﺩ ﺁﺭاﻣشی
ﻭ ﻣﻦ
 • ﺩﻟﻢ ﻣﮯ ﺧﻮاﻫﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺪﺍﻳﺖ کنم :
  ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ
  ﻭ بگویم ﺗـﻮﺧﻮﺩ ﺁﺭاﻣشی
  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺧـﻮﺩ ِ بیقرار
  ﺧﺪﺍﯾـﺎ
  ﺧﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
  ﻣﺮﺍ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﯽ ﺑﺴﺎز

  ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
  41 هواداران
  بازدیدکنندگان