Fire Girl

(shamim2000 )
 • فقط خدا....

  • ava3

  گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخپوستان:

  ما جزئى از طبيعت هستيم نه رئيس آن

  ما هيچگاه گياهى را با ريشه از خاك
  نمى كنيم

  ما موقع ساختن خانه، خاك را زياد جابه جا نمى كنيم

  ما در فصل بهار، آرام روى زمين قدم
  بر مى داريم چون مادر طبيعت باردار است

  ما هرگز به درختان آسيب نمى رسانيم، ما فقط درختان پير و خشك را قطع مى كنيم و قبل از قطع كردن براى آرامش روحش دعا مى كنيم

  حتى حيواناتى كه براى مايحتاج غذايى در حد نياز از آنها استفاده مى كنيم را نيز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه ى هستى جدا ميكنيم

  به اندازه ى مصرفمان درخت مى بُريم و گوشت تهيه مى كنيم

  هرگز هيزم ها را اسراف نمى كنيم

  اگر حتى يك درخت جوان و سرسبز را قطع كنيم ، همه درختان ديگر جنگل، اشك مى ريزند
  و اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند و قلبمان آرام آرام تاریک می شود

  خاک مادر ما و آسمان پدر ماست

  باران عاشقانه ترین سرود هستی است

  طبیعت روح دارد و مهربانی را میفهمد

  • Fire Girl : خیلی قشنگه اگه باوراشونو بخونی

   4 هفته پیش

  • شیما محمدی : جالب بود

   4 هفته پیش

  ﭘﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ

  ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺵ ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ‏( ﻫﻤﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﻧﺪ‏) ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﻮﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ

  ( ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺵ ‏)ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ

  ( ﮔﺬﺷﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ‏) ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﻧﮑﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

  ( ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺘﺶ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ‏)ﻋﻤﺮ ﻣﻦ 80 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻞ 8 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪ ‏ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﮑﻦ

  ‏(ﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﺷﺘﯽ)
  ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .. ﻭ ﮐﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ

  ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮﺵ .
  ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩ ﺳﮓ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ .
  ﺍﮔﺮ ﻟﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮﺩ

  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺵ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻓﮑﺮ ...

  ژاپنی ها ضرب المثل جالبی دارند
  می گویند؛

  اگر فریاد بزنی
  به صدایت گوش می دهند
  و اگر آرام بگویی به حرفت گوش می دهند!

  قدرت کلماتت را بالا ببر
  نه صدایت را !

  این باران است که باعث رشد
  گل ها می شود
  نه رعد و برق....

  شغالی به شير گفت
  با من مبارزه كن
  شير نپذيرفت
  شغال گفت
  نزد شغالان خواهم گفت
  شير از من می‌هراسد...

  شير گفت
  سرزنش شغالان را خوشتر دارم
  از اينكه شيران مرا مسخره كنند
  كه با شغالی مبارزه کردم...

  (گاهی وقتها مشاجره با یک احمق، ما را هم احمق جلوه می دهد...)

  • Fire Girl : خواهش میکنم..

   1 ماه, 1 هفته

  • وحید Vahid : مرسی که هستی عزیز

   1 ماه, 1 هفته

  عارفی را گفتند:
  محبت از که آموختی؟
  گفت از درخت شکوفع
  گفتند چگونه؟
  گفت هر وقت به او لگدی زدم به جای تلافی شکوفه بارانم کرد

  • سامان ............... : خا؟؟؟ خا چیه بگو بفرمایید. حالا اسمت چیه؟

   1 ماه و 2 هفته قبل

  • Fire Girl : خاء

   1 ماه و 2 هفته قبل

  • سامان ............... : منم پرسیدم دیگه.

   1 ماه و 2 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • آرش فردوس
  • اللهم الرزقنا شهادت
  • ترانه ^_^
  • تمنا... ...
  • ...M ...F
  663 هواداران
  بازدیدکنندگان