.... ....

(sila )

.... ....

3 سال پیش و 6 ماه قبل
 • عشق یک جوشش کور است وپیوندی از سر نابینایی ...عشق بیشتر از غریضه اب میخورد وهر چه از غریضه سر زند بی
 • عشق یک جوشش کور است وپیوندی از سر نابینایی ...عشق بیشتر از غریضه اب میخورد وهر چه از غریضه سر زند بی ارزش است ...عشق در غالب دلها در شکلها و رنگهای تقریبا مشابهی متجلی میشود ودارای صفات حالات ومظاهر مشترکی است.

  • رویای بامدادی : .عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارددوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 11 ماه قبل

  .... ....

  3 سال پیش و 6 ماه قبل
 • ............................
 • ............................

  • nakhoda kia : به قول خسرو شکیبایی:سلام حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....!میدانی هر قلبی "دردی" دارد...فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است!برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنندو برخی در لبخندشان....!ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...شای

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  • ...منظومه ی احساس... : محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..."هم ارادت، هم سلام از راه دور"". محبوب شدی دوست خوبم (relax) (gol)

   3 سال پیش و 6 ماه قبل

  .... ....

  3 سال پیش و 6 ماه قبل
 • دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد ودر زیر نور سبز میشود و رشد میکند واز این روست که همواره پس از اش
 • دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد ودر زیر نور سبز میشود و رشد میکند واز این روست که همواره پس از اشنایی پدید می ایدودر حقیقت در اغاز دو روح خطوط اشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند وپس از ان اشنا شدن است که خودمانی میشوند.

 • منتظرم خدایا...
خط پایانت کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا جهنمت همین جایی که هستیم نیست؟
من آتشت را
به نا
 • منتظرم خدایا...
  خط پایانت کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  آیا جهنمت همین جایی که هستیم نیست؟
  من آتشت را
  به نامردی ها "
  دو رویی ها
  و خیانت ها
  ترجیح میدهم ...
  شاید اگر ایوب هم در عصر ما بود صبرش لبریز میشد ...

  ادامه... دوستان
  1856 هواداران
  بازدیدکنندگان