.... ....

(sila )

.... ....

2 سال پیش و 8 ماه قبل [پست ثابت]

...
اغوشت بی محابا مرا به میهمانی فرا میخواند
ومن شرم کردم از نه گفتن!
وچه نه گفتنی؟؟؟
وقتی این امن ترین جایی بود که میشد پناهنده اش شد

دیدار ما یک قرار ساده بود
نه یک قرار صمیمی!
قرار نبود دوست داشتنی باشی...
قرار نبود دوستت داشته باشم...
قرار نبود......... اما ...............

 • ava3

.... ....

2 سال پیش و 9 ماه قبل
 • عشق یک جوشش کور است وپیوندی از سر نابینایی ...عشق بیشتر از غریضه اب میخورد وهر چه از غریضه سر زند بی
 • عشق یک جوشش کور است وپیوندی از سر نابینایی ...عشق بیشتر از غریضه اب میخورد وهر چه از غریضه سر زند بی ارزش است ...عشق در غالب دلها در شکلها و رنگهای تقریبا مشابهی متجلی میشود ودارای صفات حالات ومظاهر مشترکی است.

  • (سحر خیزان ) علیرضا : .عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارددوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 2 ماه قبل

  .... ....

  2 سال پیش و 9 ماه قبل
 • ............................
 • ............................

  • nakhoda kia : به قول خسرو شکیبایی:سلام حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....!میدانی هر قلبی "دردی" دارد...فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است!برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنندو برخی در لبخندشان....!ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...شای

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  • ...منظومه ی احساس... : محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..."هم ارادت، هم سلام از راه دور"". محبوب شدی دوست خوبم (relax) (gol)

   2 سال پیش و 9 ماه قبل

  .... ....

  2 سال پیش و 9 ماه قبل
 • دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد ودر زیر نور سبز میشود و رشد میکند واز این روست که همواره پس از اش
 • دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد ودر زیر نور سبز میشود و رشد میکند واز این روست که همواره پس از اشنایی پدید می ایدودر حقیقت در اغاز دو روح خطوط اشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند وپس از ان اشنا شدن است که خودمانی میشوند.

 • منتظرم خدایا...
خط پایانت کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا جهنمت همین جایی که هستیم نیست؟
من آتشت را
به نا
 • منتظرم خدایا...
  خط پایانت کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  آیا جهنمت همین جایی که هستیم نیست؟
  من آتشت را
  به نامردی ها "
  دو رویی ها
  و خیانت ها
  ترجیح میدهم ...
  شاید اگر ایوب هم در عصر ما بود صبرش لبریز میشد ...

  ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ!!!…
  ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯼ ﺁﺭﺍﻡ!!!…
  ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﺕ!!!…
  ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮔﻠﻪ ﮐﻨﻢ!!!…
  ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮﺳﻬﺎﯾﯽ
  ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ!!…
  ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻨﻢ
  ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻢ
  ﺩﺭ ﮔﻮﺩﯼ ﮔﻠﻮﯾﺖ!!!…
  ﺗﻤﺎﻡ ﺭﯾﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﻢ

  • (سحر خیزان ) علیرضا : متن زیبایی بود ............... (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 2 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  1847 هواداران
  بازدیدکنندگان